Eko sklad v letu 2016 socialno šibkim občanom dodeljuje nepovratne finančne spodbude za nove kurilne naprave na lesno biomaso

Eko sklad v letu 2016 dodeljuje nepovratne finančne spodbude za nove kurilne naprave na lesno biomaso socialno šibkim občanom po Javnem pozivu 36SUB-SOCOB15 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah.

Več o tem v spodnjih prilogah:

Zloženka Eko sklad – javni poziv

JAVNI POZIV 36SUB-SOCOB15

VLOGA 36SUB-SOCOB15