Izplačilo socialnih transferjev – avgust 2016

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, sreda, 10. 8. 2016
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 10. 8. 2016
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 11. 8. 2016
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 12. 8. 2016
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 19. 8. 2016
  • Izplačilo varstvenega dodatka, sreda, 31. 8. 2016