Izplačilo socialnih transferjev – december 2016

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 9. 12. 2016
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 12. 12. 2016
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 13. 12. 2016
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda, 14. 12. 2016
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, ponedeljek, 19. 12. 2016
  • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 29. 12. 2016