Izplačilo socialnih transferjev -junij 2016

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 10. 6. 2016
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 13. 6. 2016
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 14. 6. 2016
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda, 15. 6. 2016
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, ponedeljek, 20. 6. 2016
  • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 30. 6. 2016