Izplačilo socialnih transferjev – maj 2016

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, torek, 10. 5. 2016
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, rejnin in dodatka za nego otroka, sreda, 11. 5. 2016
  • Izplačilo otroškega dodatka, četrtek, 12. 5. 2016
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 13. 5. 2016
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 20. 5. 2016
  • Izplačilo varstvenega dodatka, torek, 31. 5. 2016