Izplačilo socialnih transferjev – oktober 2016

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, ponedeljek, 10. 10. 2016
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 12. 10. 2016
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 13. 10. 2016
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 14. 10. 2016
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 21. 10. 2016
  • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 28. 10. 2016