Izplačilo pravic iz javnih sredstev – april 2017

 

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, ponedeljek, 10. 4. 2017
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, torek, 11. 4. 2017
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, sreda, 12. 4. 2017
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, četrtek, 13. 4. 2017
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek, 20. 4. 2017
  • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 28. 4. 2017