izplačilo pravic iz javnih sredstev – julij 2017

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, ponedeljek, 10. 7. 2017
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 12. 7. 2017
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 13. 7. 2017
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 14. 7. 2017
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 21. 7. 2017
  • Izplačilo varstvenega dodatka, ponedeljek, 31. 7. 2017