IZJAVA ZA JAVNOST OB MEDNARODNEM DNEVU BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

Generalna skupščina združenih narodov je 25. november razglasila za Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. V okviru obeležja tega dne z namenom ozaveščanja javnosti in aktivne soudeležbe vseh, ki lahko sodelujemo in prispevamo k spremembam na tem področju, po vsem svetu potekajo dnevi aktivizma proti nasilju nad ženskami in nasilju na podlagi spola.

Nasilje je prisotno v vseh kulturah in v vseh družbenih slojih. Zmotno je razmišljanje, da je prisotno zgolj  med revnimi in slabše izobraženimi osebami. Statistike kažejo, da je v Evropski uniji vsaka četrta ženska vsakodnevno deležna nasilja v svojem domu ali izven njega.  Prva Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih odnosih  je pokazala, da je vsaka druga ženska v Sloveniji od dopolnjenega 15 leta starosti doživela eno od oblik nasilja.  Večina (92%) povzročiteljev fizičnega nasilja nad ženskami je moških.

Še posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da so ob nasilju nad žensko deležni tega nasilja tudi otroci. Zakon o preprečevanju nasilja   v družini, jim je dodelil status žrtve nasilja, če živijo v družini, kjer se izvaja nasilje, ne glede na to ali je bilo nasilje storjeno direktno nad njimi. Posledice nasilja jih spremljajo,  jim jemljejo energijo, ki bi jo potrebovali za uveljavljanje svojih potencialov.  Zavedamo se, da samo osveščeni odrasli ljudje lahko in zmoremo zaščititi otroke pred vsemi oblikami nasilja.

Strokovne delavke programov, ki delujemo v okviru centra za socialno delo in strokovne delavke centra za socialno delo, ki delamo na področju preprečevanja nasilja v družini, želimo opozoriti  najširšo javnost na pomen problema nasilja in prisotnost stiske, nemoči, ko se žrtev znajde v labirintu iz katerega  pogosto sama ne vidi izhoda. Zaradi pomena osveščanja, bomo strokovne delavke s pomočjo naših prostovoljk v programih predstavile Labirint nasilja 24. in 25. 11. 2017 v trgovskih centrih v Mariboru. Zainteresiranim obiskovalcem bodo na voljo informacije in različne zloženke, ki so namenjene osveščanju in informiranju o možnih oblikah pomoči z namenom prekinitve nasilja.

Želimo si, da postanemo kot družba čimbolj osveščeni in odzivni na vsakršno nasilje, saj je nasilje,  kršenje osnovnih človekovih pravic.

Marjana  BRAVC mag. soc. del., spec.

DIREKTORICA