izplačilo pravic iz javnih sredstev – avgust 2017

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, četrtek, 10. 8. 2017
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, četrtek, 10. 8. 2017
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, petek, 11. 8. 2017
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, ponedeljek, 14. 8. 2017
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, ponedeljek, 21. 8. 2017
  • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 31. 8. 2017