izplačilo pravic iz javnih sredstev – december 2017

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 8. 12. 2017
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 13. 12. 2017
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 14. 12. 2017
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 15. 12. 2017
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, torek, 19. 12. 2017
  • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 29. 12. 2017