Izplačilo pravic iz javnih sredstev – februar 2017

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 10. 2. 2017
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 13. 2. 2017
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 14. 2. 2017
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda 15. 2. 2017
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, torek, 21. 2. 2017
  • Izplačilo varstvenega dodatka, torek, 28. 2. 2017