Izplačilo pravic iz javnih sredstev – junij 2017

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 9. 6. 2017
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, rejnin in dodatka za nego otroka, torek, 13. 6. 2017
  • Izplačilo otroškega dodatka, sreda, 14. 6. 2017
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, četrtek, 15. 6. 2017
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, sreda, 21. 6. 2017
  • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 30. 6. 2017