Izplačilo pravic iz javnih sredstev – maj 2017

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, sreda, 10. 5. 2017
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, rejnin in dodatka za nego otroka, četrtek, 11. 5. 2017
  • Izplačilo otroškega dodatka, petek, 12. 5. 2017
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, ponedeljek, 15. 5. 2017
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 19. 5. 2017
  • Izplačilo varstvenega dodatka, sreda, 31. 5. 2017