Izplačilo pravic iz javnih sredstev – marec 2017

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 10. 3. 2017
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 13. 3. 2017
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 14. 3. 2017
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda 15. 3. 2017
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, torek, 21. 3. 2017
  • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 31. 3. 2017