izplačilo pravic iz javnih sredstev – oktober 2017

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, torek, 10. 10. 2017
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 11. 10. 2017
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 12. 10. 2017
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 13. 10. 2017
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 20. 10. 2017
  • Izplačilo varstvenega dodatka, ponedeljek, 30. 10. 2017