izplačilo praviciz javnih sredstev – november 2017

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 10. 11. 2017
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 13. 11. 2017
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 14. 11. 2017
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda, 15. 11. 2017
  • Izplačilo denarne socialne pomoči,  torek, 21. 11.2017
  • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 30. 11. 2017