izplačilo pravic iz javnih sredstev – avgust 2018

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 10. 8. 2018
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, petek, 10. 8. 2018
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, ponedeljek, 13. 8. 2018
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, torek, 14. 8. 2018
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, torek, 21. 8. 2018
  • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 31. 8. 2018