izplačilo pravic iz javnih sredstev – januar 2018

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, sreda, 10. 1. 2018
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, četrtek, 11. 1. 2018
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, petek, 12. 1. 2018
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, ponedeljek, 15. 1. 2018
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 19. 1. 2018
  • Izplačilo varstvenega dodatka, sreda, 31. 1. 2018