izplačilo pravic iz javnih sredstev – julij 2018

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, torek, 10. 7. 2018
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 11. 7. 2018
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 12. 7. 2018
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 13. 7. 2018
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 20. 7. 2018
  • Izplačilo varstvenega dodatka, torek, 31. 7. 2018