izplačilo pravic iz javnih sredstev – maj 2018

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, četrtek, 10. 5. 2018
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, petek, 11. 5. 2018
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, ponedeljek, 14. 5. 2018
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, torek, 15. 5. 2018
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, ponedeljek, 21. 5. 2018
  • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 31. 5. 2018