izplačilo pravic iz javnih sredstev – november 2018

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 9. 11. 2018
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, torek, 13. 11. 2018
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, sreda, 14. 11. 2018
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, četrtek, 15. 11. 2018
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, sreda, 21. 11. 2018
  • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 30. 11. 2018