izplačilo pravic iz javnih sredstev – oktober 2018

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, sreda, 10. 10. 2018
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, četrtek, 11. 10. 2018
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, petek, 12. 10. 2018
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, 15. 10. 2017
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 19. 10. 2018
  • Izplačilo varstvenega dodatka, torek, 30. 10. 2018