preklic premika rednega izplačila denarne socialne pomoči

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sprejeta odločitev o preklicu premika rednega izplačila denarne socialne pomoči in njenih posebnih oblik iz druge polovice meseca na začetek meseca. Sprememba datuma izplačila je za zdaj preklicana, torej datumi obdelave in izplačil denarne socialne pomoči ostajajo takšni kot v prvotnem planu. Naslednje redno izplačilo denarne socialne pomoči bo 20. aprila 2018.