Reorganizacija centrov za socialno delo

Projektna skupina za reorganizacijo centrov za socialno delo je pripravila predstavitev projekta poimenovano “Osebna izkaznica reorganizacije CSD”.

Predstavitev projekta, oziroma osebno izkaznico v .pdf obliki si lahko ogledate na povezavi Osebna izkaznica reorganizacija CSD .pdf, sicer je tudi pripravljena osebna izkaznica v .pptx obliki na povezavi Osebna izkaznica reorganizacija CSD .pptx.

Več informacij o celotnem projektu reorganizacije centrov za socialno delo lahko pridobite na tej povezavi, na spletni strani ministrstva.