izplačilo pravic iz javnih sredstev – februar 2019

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, četrtek, 7. 2. 2019
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 13. 2. 2019
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 14. 2. 2019
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 15. 2. 2019
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek, 21. 2. 2019
  • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 28. 2. 2019