izplačilo pravic iz javnih sredstev – marec 2019

  • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 8. 3. 2019
  • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 13. 3. 2019
  • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 14. 3. 2019
  • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 15. 3. 2019
  • Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek, 21. 3. 2019
  • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 29. 3. 2019