Aktualno

izplačilo pravic iz javnih sredstev – januar 2018

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, sreda, 10. 1. 2018
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, četrtek, 11. 1. 2018
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, petek, 12. 1. 2018
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, ponedeljek, 15. 1. 2018
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 19. 1. 2018
 • Izplačilo varstvenega dodatka, sreda, 31. 1. 2018

IZJAVA ZA JAVNOST OB MEDNARODNEM DNEVU BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

Generalna skupščina združenih narodov je 25. november razglasila za Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. V okviru obeležja tega dne z namenom ozaveščanja javnosti in aktivne soudeležbe vseh, ki lahko sodelujemo in prispevamo k spremembam na tem področju, po vsem svetu potekajo dnevi aktivizma proti nasilju nad ženskami in nasilju na podlagi spola.

Nasilje je prisotno v vseh kulturah in v vseh družbenih slojih. Zmotno je razmišljanje, da je prisotno zgolj  med revnimi in slabše izobraženimi osebami. Statistike kažejo, da je v Evropski uniji vsaka četrta ženska vsakodnevno deležna nasilja v svojem domu ali izven njega.  Prva Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih odnosih  je pokazala, da je vsaka druga ženska v Sloveniji od dopolnjenega 15 leta starosti doživela eno od oblik nasilja.  Večina (92%) povzročiteljev fizičnega nasilja nad ženskami je moških.

Še posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da so ob nasilju nad žensko deležni tega nasilja tudi otroci. Zakon o preprečevanju nasilja   v družini, jim je dodelil status žrtve nasilja, če živijo v družini, kjer se izvaja nasilje, ne glede na to ali je bilo nasilje storjeno direktno nad njimi. Posledice nasilja jih spremljajo,  jim jemljejo energijo, ki bi jo potrebovali za uveljavljanje svojih potencialov.  Zavedamo se, da samo osveščeni odrasli ljudje lahko in zmoremo zaščititi otroke pred vsemi oblikami nasilja.

Strokovne delavke programov, ki delujemo v okviru centra za socialno delo in strokovne delavke centra za socialno delo, ki delamo na področju preprečevanja nasilja v družini, želimo opozoriti  najširšo javnost na pomen problema nasilja in prisotnost stiske, nemoči, ko se žrtev znajde v labirintu iz katerega  pogosto sama ne vidi izhoda. Zaradi pomena osveščanja, bomo strokovne delavke s pomočjo naših prostovoljk v programih predstavile Labirint nasilja 24. in 25. 11. 2017 v trgovskih centrih v Mariboru. Zainteresiranim obiskovalcem bodo na voljo informacije in različne zloženke, ki so namenjene osveščanju in informiranju o možnih oblikah pomoči z namenom prekinitve nasilja.

Želimo si, da postanemo kot družba čimbolj osveščeni in odzivni na vsakršno nasilje, saj je nasilje,  kršenje osnovnih človekovih pravic.

Marjana  BRAVC mag. soc. del., spec.

DIREKTORICA

izplačilo pravic iz javnih sredstev – december 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 8. 12. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 13. 12. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 14. 12. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 15. 12. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, torek, 19. 12. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 29. 12. 2017

izplačilo praviciz javnih sredstev – november 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 10. 11. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 13. 11. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 14. 11. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda, 15. 11. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči,  torek, 21. 11.2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 30. 11. 2017

izplačilo pravic iz javnih sredstev – oktober 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, torek, 10. 10. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 11. 10. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 12. 10. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 13. 10. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 20. 10. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, ponedeljek, 30. 10. 2017

izplačilo pravic iz javnih sredstev – september 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 8. 9. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin , sreda, 13. 9. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 14. 9. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 15. 9. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek, 21. 9. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 29. 9. 2017

izplačilo pravic iz javnih sredstev – avgust 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, četrtek, 10. 8. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, četrtek, 10. 8. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, petek, 11. 8. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, ponedeljek, 14. 8. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, ponedeljek, 21. 8. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 31. 8. 2017

izplačilo pravic iz javnih sredstev – julij 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, ponedeljek, 10. 7. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 12. 7. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 13. 7. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 14. 7. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 21. 7. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, ponedeljek, 31. 7. 2017

Izplačilo pravic iz javnih sredstev – junij 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 9. 6. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, rejnin in dodatka za nego otroka, torek, 13. 6. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka, sreda, 14. 6. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, četrtek, 15. 6. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, sreda, 21. 6. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 30. 6. 2017

Izplačilo pravic iz javnih sredstev – maj 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, sreda, 10. 5. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, rejnin in dodatka za nego otroka, četrtek, 11. 5. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka, petek, 12. 5. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, ponedeljek, 15. 5. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 19. 5. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, sreda, 31. 5. 2017

Izplačilo pravic iz javnih sredstev – april 2017

 

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, ponedeljek, 10. 4. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, torek, 11. 4. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, sreda, 12. 4. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, četrtek, 13. 4. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek, 20. 4. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 28. 4. 2017

 

Izplačilo pravic iz javnih sredstev – marec 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 10. 3. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 13. 3. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 14. 3. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda 15. 3. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, torek, 21. 3. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 31. 3. 2017

Izplačilo pravic iz javnih sredstev – februar 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 10. 2. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 13. 2. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 14. 2. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda 15. 2. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, torek, 21. 2. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, torek, 28. 2. 2017

Izplačilo pravic iz javnih sredstev – januar 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, torek, 10. 1. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 1. 1. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 12. 1. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 13. 1. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 20. 1. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, torek, 31. 1. 2017

Izplačilo socialnih transferjev – december 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 9. 12. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 12. 12. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 13. 12. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda, 14. 12. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, ponedeljek, 19. 12. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 29. 12. 2016

Izplačilo socialnih transferjev – november 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, četrtek, 10. 11. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, petek, 11. 11. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, ponedeljek, 14. 11. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, torek, 15. 11. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, ponedeljek, 21. 11. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, sreda, 30. 11. 2016

Izplačilo socialnih transferjev – oktober 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, ponedeljek, 10. 10. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 12. 10. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 13. 10. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 14. 10. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 21. 10. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 28. 10. 2016

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah

Posredujemo informacije o javnem pozivu Slovenskega okoljskega javnega sklada (JAVNI POZIV 36SUB-SOCOB15) ter povezavo na ustrezno spletno stran: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=59.

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.


Ključni poudarki:

– višina spodbude do 100 % priznanih stroškov naložbe;

– socialno šibek občan mora biti lastnik/solastnik/etažni lastnik stanovanjske stavbe;

– stavba, v kateri bo kurilna naprava vgrajena, se mora nahajati na območju, kjer ni določenega drugega prednostnega načina ogrevanja (npr. ogrevanja na zemeljski plin, daljinskega ogrevanja; na območju nekaterih občin, med drugim Mestne občine Ljubljana, je velik del območja, za katerega je prednostni način ogrevanja zemeljski plin);

– spodbuda se dodeli za zamenjavo kurilne naprave na trdna goriva, nova kurilna naprava mora izpolnjevati zahtevane toplotno-tehnične karakteristike (nekatere kurilne naprave morajo izpolnjevati le pogoje, ki jih zahteva trg, za nekatere kurilne naprave pa so zahteve strožje);

– z zamenjavo kurilne naprave se sme začeti šele, ko vlagatelj s strani Eko sklada prejme pozitivno izdano odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Spodbuda se nakaže izvajalcu naložbe.

Več v javnem pozivu.

Izplačilo socialnih transferjev – september 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 9. 9. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 12. 9. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 13. 9. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda, 14. 9. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, sreda, 21. 9. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 30. 9. 2016

Izplačilo socialnih transferjev – avgust 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, sreda, 10. 8. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 10. 8. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 11. 8. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 12. 8. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 19. 8. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, sreda, 31. 8. 2016

Izplačilo socialnih transferjev – julij 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 8. 7. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 13. 7. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 14. 7. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 15. 7. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek, 21. 7. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 29. 7. 2016

Izplačilo socialnih transferjev -junij 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 10. 6. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 13. 6. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 14. 6. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda, 15. 6. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, ponedeljek, 20. 6. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 30. 6. 2016

Izplačilo socialnih transferjev – maj 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, torek, 10. 5. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, rejnin in dodatka za nego otroka, sreda, 11. 5. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka, četrtek, 12. 5. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 13. 5. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 20. 5. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, torek, 31. 5. 2016

Izplačilo socialnih transferjev – april 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 8. 4. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 13. 4. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 14. 4. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 15. 4. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek, 21. 4. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 29. 4. 2016

Izplačilo socialnih transferjev – marec 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, četrtek, 10. 3. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, petek, 11. 3. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, ponedeljek, 14. 3. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, torek, 15. 3. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 18. 3. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 31. 3. 2016

Eko sklad v letu 2016 socialno šibkim občanom dodeljuje nepovratne finančne spodbude za nove kurilne naprave na lesno biomaso

Eko sklad v letu 2016 dodeljuje nepovratne finančne spodbude za nove kurilne naprave na lesno biomaso socialno šibkim občanom po Javnem pozivu 36SUB-SOCOB15 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah.

Več o tem v spodnjih prilogah:

Zloženka Eko sklad – javni poziv

JAVNI POZIV 36SUB-SOCOB15

VLOGA 36SUB-SOCOB15