Aktualno

izplačilo praviciz javnih sredstev – november 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 10. 11. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 13. 11. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 14. 11. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda, 15. 11. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči,  torek, 21. 11.2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 30. 11. 2017

izplačilo pravic iz javnih sredstev – oktober 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, torek, 10. 10. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 11. 10. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 12. 10. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 13. 10. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 20. 10. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, ponedeljek, 30. 10. 2017

izplačilo pravic iz javnih sredstev – september 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 8. 9. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin , sreda, 13. 9. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 14. 9. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 15. 9. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek, 21. 9. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 29. 9. 2017

izplačilo pravic iz javnih sredstev – avgust 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, četrtek, 10. 8. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, četrtek, 10. 8. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, petek, 11. 8. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, ponedeljek, 14. 8. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, ponedeljek, 21. 8. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 31. 8. 2017

izplačilo pravic iz javnih sredstev – julij 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, ponedeljek, 10. 7. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 12. 7. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 13. 7. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 14. 7. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 21. 7. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, ponedeljek, 31. 7. 2017

Izplačilo pravic iz javnih sredstev – junij 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 9. 6. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, rejnin in dodatka za nego otroka, torek, 13. 6. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka, sreda, 14. 6. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, četrtek, 15. 6. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, sreda, 21. 6. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 30. 6. 2017

Izplačilo pravic iz javnih sredstev – maj 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, sreda, 10. 5. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, rejnin in dodatka za nego otroka, četrtek, 11. 5. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka, petek, 12. 5. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, ponedeljek, 15. 5. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 19. 5. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, sreda, 31. 5. 2017

Izplačilo pravic iz javnih sredstev – april 2017

 

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, ponedeljek, 10. 4. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, torek, 11. 4. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, sreda, 12. 4. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, četrtek, 13. 4. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek, 20. 4. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 28. 4. 2017

 

Izplačilo pravic iz javnih sredstev – marec 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 10. 3. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 13. 3. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 14. 3. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda 15. 3. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, torek, 21. 3. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 31. 3. 2017

Izplačilo pravic iz javnih sredstev – februar 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 10. 2. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 13. 2. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 14. 2. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda 15. 2. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, torek, 21. 2. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, torek, 28. 2. 2017

Izplačilo pravic iz javnih sredstev – januar 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, torek, 10. 1. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 1. 1. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 12. 1. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 13. 1. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 20. 1. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, torek, 31. 1. 2017

Izplačilo socialnih transferjev – december 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 9. 12. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 12. 12. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 13. 12. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda, 14. 12. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, ponedeljek, 19. 12. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 29. 12. 2016

Izplačilo socialnih transferjev – november 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, četrtek, 10. 11. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, petek, 11. 11. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, ponedeljek, 14. 11. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, torek, 15. 11. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, ponedeljek, 21. 11. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, sreda, 30. 11. 2016

Izplačilo socialnih transferjev – oktober 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, ponedeljek, 10. 10. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 12. 10. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 13. 10. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 14. 10. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 21. 10. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 28. 10. 2016

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah

Posredujemo informacije o javnem pozivu Slovenskega okoljskega javnega sklada (JAVNI POZIV 36SUB-SOCOB15) ter povezavo na ustrezno spletno stran: https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=59.

Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso, v stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, Občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo Mesto, Občine Trbovlje in Občine Zagorje, ki so skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11 in 8/15), Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11) in Sklepom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 58/11) zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka z delci PM10, uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.


Ključni poudarki:

– višina spodbude do 100 % priznanih stroškov naložbe;

– socialno šibek občan mora biti lastnik/solastnik/etažni lastnik stanovanjske stavbe;

– stavba, v kateri bo kurilna naprava vgrajena, se mora nahajati na območju, kjer ni določenega drugega prednostnega načina ogrevanja (npr. ogrevanja na zemeljski plin, daljinskega ogrevanja; na območju nekaterih občin, med drugim Mestne občine Ljubljana, je velik del območja, za katerega je prednostni način ogrevanja zemeljski plin);

– spodbuda se dodeli za zamenjavo kurilne naprave na trdna goriva, nova kurilna naprava mora izpolnjevati zahtevane toplotno-tehnične karakteristike (nekatere kurilne naprave morajo izpolnjevati le pogoje, ki jih zahteva trg, za nekatere kurilne naprave pa so zahteve strožje);

– z zamenjavo kurilne naprave se sme začeti šele, ko vlagatelj s strani Eko sklada prejme pozitivno izdano odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude. Spodbuda se nakaže izvajalcu naložbe.

Več v javnem pozivu.

Izplačilo socialnih transferjev – september 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 9. 9. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 12. 9. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 13. 9. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda, 14. 9. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, sreda, 21. 9. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 30. 9. 2016

Izplačilo socialnih transferjev – avgust 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, sreda, 10. 8. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 10. 8. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 11. 8. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 12. 8. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 19. 8. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, sreda, 31. 8. 2016

Izplačilo socialnih transferjev – julij 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 8. 7. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 13. 7. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 14. 7. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 15. 7. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek, 21. 7. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 29. 7. 2016

Izplačilo socialnih transferjev -junij 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 10. 6. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 13. 6. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 14. 6. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda, 15. 6. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, ponedeljek, 20. 6. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 30. 6. 2016

Izplačilo socialnih transferjev – maj 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, torek, 10. 5. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, rejnin in dodatka za nego otroka, sreda, 11. 5. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka, četrtek, 12. 5. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 13. 5. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 20. 5. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, torek, 31. 5. 2016

Izplačilo socialnih transferjev – april 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 8. 4. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 13. 4. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 14. 4. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 15. 4. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek, 21. 4. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 29. 4. 2016

Izplačilo socialnih transferjev – marec 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, četrtek, 10. 3. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, petek, 11. 3. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, ponedeljek, 14. 3. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, torek, 15. 3. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 18. 3. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 31. 3. 2016

Eko sklad v letu 2016 socialno šibkim občanom dodeljuje nepovratne finančne spodbude za nove kurilne naprave na lesno biomaso

Eko sklad v letu 2016 dodeljuje nepovratne finančne spodbude za nove kurilne naprave na lesno biomaso socialno šibkim občanom po Javnem pozivu 36SUB-SOCOB15 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav na trdna goriva z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah.

Več o tem v spodnjih prilogah:

Zloženka Eko sklad – javni poziv

JAVNI POZIV 36SUB-SOCOB15

VLOGA 36SUB-SOCOB15

 

 

 

Izplačilo socialnih transferjev – februar 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, sreda, 10. 2. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, četrtek, 11. 2. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, petek, 12. 2. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, ponedeljek, 15. 2. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 19. 2. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, ponedeljek, 29. 2. 2016

Izplačilo socialnih transferjev – januar 2016

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 8. 1. 2016
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 13. 1. 2016
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka dne, četrtek, 14. 1. 2016
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 15. 1. 2016
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek, 21. 1. 2016
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 29. 1. 2016