Aktualno

izplačilo pravic iz javnih sredstev – marec 2019

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 8. 3. 2019
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 13. 3. 2019
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 14. 3. 2019
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 15. 3. 2019
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek, 21. 3. 2019
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 29. 3. 2019

izplačilo pravic iz javnih sredstev – februar 2019

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, četrtek, 7. 2. 2019
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 13. 2. 2019
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 14. 2. 2019
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 15. 2. 2019
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek, 21. 2. 2019
 • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 28. 2. 2019

 

izplačilo pravic iz javnih sredstev – januar 2019

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, četrtek, 10. 1. 2019
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, petek, 11. 1. 2019
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, ponedeljek, 14. 1. 2018
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, torek, 15. 1. 2019
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 18. 1. 2019
 • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 31. 1. 2019

izplačilo pravic iz javnih sredstev – december 2018

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, ponedeljek, 10. 12. 2018
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 12. 12. 2018
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 13. 12. 2018
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 14. 12. 2018
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek, 20. 12. 2018
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 28. 12. 2018

NOVOST PRI VLAGANJU VLOG ZA LETNE PRAVICE IZ JAVNIH SREDSTEV OD 1. 12. 2018 DALJE

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H)

se za letne pravice:

 • otroški dodatek,
 • državna štipendija,
 • znižano plačilo vrtca ,
 • subvencija malice in kosila,

ki se iztečejo v decembru 2018 ali kasneje, uvaja mesečno avtomatično podaljševanje pravice. Vloge za podaljševanje omenjenih letnih pravic (če ste upravičenec do pravice in jo želite podaljšati) se zato od 1.12.2018 dalje ne vlagajo, saj bodo centri za socialno delo po uradni dolžnosti odločili o nadaljnji upravičenosti do pravice.

IZJEMA: Kadar se uveljavlja pravica do otroškega dodatka tudi v tujini (Uredba 883/2004) je za podaljšanje pravice do otroškega dodatka še vedno treba vložiti  vlogo, in sicer v mesecu izteka pravice do otroškega dodatka. Zahtevke rešuje Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke CSD Ljubljana. V tem primeru podaljševanja po uradni dolžnosti s strani centra za socialno delo ni.

ČE SE ZA PRAVICO DO OTROŠKEGA DODATKA, DRŽAVNE ŠTIPENDIJE, ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA TER SUBVENCIJE MALICE IN KOSILA ZAPROŠA PRVIČ, JE ŠE VEDNO TREBA VLOŽITI VLOGO! Če je pravica na podlagi PRVE vloge ZAVRNJENA, je treba vložiti novo vlogo. Podaljševanje po uradni dolžnosti s strani centrov za socialno delo velja namreč samo za PRIZNANE pravice do otroškega dodatka, državne štipendije, znižanega plačila vrtca ter subvencije malice in kosila.

Upravičenec do letne pravice mora centru za socialno delo še vedno sporočiti zakonsko določene spremembe, ki pri teh pravicah lahko vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja.

izplačilo pravic iz javnih sredstev – november 2018

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 9. 11. 2018
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, torek, 13. 11. 2018
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, sreda, 14. 11. 2018
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, četrtek, 15. 11. 2018
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, sreda, 21. 11. 2018
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 30. 11. 2018

izplačilo pravic iz javnih sredstev – oktober 2018

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, sreda, 10. 10. 2018
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, četrtek, 11. 10. 2018
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, petek, 12. 10. 2018
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, 15. 10. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 19. 10. 2018
 • Izplačilo varstvenega dodatka, torek, 30. 10. 2018

izplačilo pravic iz javnih sredstev – september 2018

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, ponedeljek, 10. 9. 2018
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 12. 9. 2018
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 13. 9. 2018
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 14. 9. 2018
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 21. 9. 2018
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 28. 9. 2018

izplačilo pravic iz javnih sredstev – avgust 2018

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 10. 8. 2018
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, petek, 10. 8. 2018
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, ponedeljek, 13. 8. 2018
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, torek, 14. 8. 2018
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, torek, 21. 8. 2018
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 31. 8. 2018

Informativno javno zbiranje ponudb za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Centra za socialno delo Maribor, enote Maribor Center

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti je z dnem 30. 7. 2018 objavilo Informativno javno zbiranje ponudb za najem opremljenih poslovnih prostorov za potrebe Centra za socialno delo Maribor, enote Maribor Center. Rok za sprejem ponudb je 16. 8. 2018 ob 14. uri. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na teh povezavah:

Dodatne informacije je moč pridobiti pri v. d. direktorice CSD Maribor, Marjani Bravc na e-naslovu marjana.bravc@gov.si.

izplačilo pravic iz javnih sredstev – julij 2018

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, torek, 10. 7. 2018
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 11. 7. 2018
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 12. 7. 2018
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 13. 7. 2018
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 20. 7. 2018
 • Izplačilo varstvenega dodatka, torek, 31. 7. 2018

izplačilo pravic iz javnih sredstev – junij 2018

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 8. 6. 2018
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 13. 6. 2018
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 14. 6. 2018
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 15. 6. 2018
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek, 21. 6. 2018
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 29. 6. 2018

izplačilo pravic iz javnih sredstev – maj 2018

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, četrtek, 10. 5. 2018
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, petek, 11. 5. 2018
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, ponedeljek, 14. 5. 2018
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, torek, 15. 5. 2018
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, ponedeljek, 21. 5. 2018
 • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 31. 5. 2018

Ob uveljavitvi starševskega dopusta, ni več potrebno izpolnjevati podatkov o zaposlitvi in plači

Obveščamo vas, da bo s 6. 4. 2018 bo v informacijskem sistemu centrov za socialno delo vzpostavljena avtomatska povezava med centri za socialno delo in Finančno upravo Republike Slovenije glede pridobivanja podatkov o plačah oziroma osnovah, od katere so obračunani prispevki za starševsko varstvo. To pomeni, da delodajalcem ne bo več potrebno izpolnjevati podatkov o zaposlitvi in plači na Obrazcu Priloga S-1 za osebe, ki odhajajo na materinski/očetovski/starševski dopust, saj bodo podatke pridobili centri za socialno delo po uradni dolžnosti. Delodajalcem tudi ne bo treba več potrjevati podatkov o zaposlitvi. Zaposleni bo ta podatek navedel na vlogi, o izrabi materinskega/očetovskega/starševskega dopusta pa mora v skladu z drugim odstavkom 186. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) in prvim odstavkom 18. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1) obvestiti delodajalca najmanj 30 dni pred predvidenim začetkom izrabe dopusta.

 

izplačilo pravic iz javnih sredstev – april 2018

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, torek, 10. 4. 2018
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 11. 4. 2018
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 12. 4. 2018
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 13. 4. 2018
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 20. 4. 2018
 • Izplačilo varstvenega dodatka, ponedeljek, 30. 4. 2018

preklic premika rednega izplačila denarne socialne pomoči

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je sprejeta odločitev o preklicu premika rednega izplačila denarne socialne pomoči in njenih posebnih oblik iz druge polovice meseca na začetek meseca. Sprememba datuma izplačila je za zdaj preklicana, torej datumi obdelave in izplačil denarne socialne pomoči ostajajo takšni kot v prvotnem planu. Naslednje redno izplačilo denarne socialne pomoči bo 20. aprila 2018.

Vabilo na 15. predstavitvene dneve Materinskega doma Maribor

CSD Maribor vas vabi na 15. predstavitvene dneve Materinskega doma Maribor, ki jih v četrtek. 22. marca 2018 med 16. in 18. uro v prostorih Narodnega doma Maribor soustvarjamo z II. gimnazijo Maribor, Mariborsko knjižnico, Waldorfsko OŠ Maribor, Inštitutom Sofijin izvir Maribor, zasebni Waldorfski vrtec Studenček ter Narodnim domom Maribor.

Vabilo s programom ustvarjalnih delavnic in drugih aktivnosti za otroke in odrasle si lahko ogledate TUKAJ.

Reorganizacija centrov za socialno delo

Projektna skupina za reorganizacijo centrov za socialno delo je pripravila predstavitev projekta poimenovano “Osebna izkaznica reorganizacije CSD”.

Predstavitev projekta, oziroma osebno izkaznico v .pdf obliki si lahko ogledate na povezavi Osebna izkaznica reorganizacija CSD .pdf, sicer je tudi pripravljena osebna izkaznica v .pptx obliki na povezavi Osebna izkaznica reorganizacija CSD .pptx.

Več informacij o celotnem projektu reorganizacije centrov za socialno delo lahko pridobite na tej povezavi, na spletni strani ministrstva.

izplačilo pravic iz javnih sredstev – marec 2018

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 9. 3. 2018
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, torek, 13. 3. 2018
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, sreda, 14. 3. 2018
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, četrtek, 15. 3. 2018
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, sreda, 21. 3. 2018
 • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 29. 3. 2018

izplačilo pravic iz javnih sredstev – februar 2018

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 9. 2. 2018
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, torek, 13. 2. 2018
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, sreda, 14. 2. 2018
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, četrtek, 15. 2. 2018
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, sreda, 21. 2. 2018
 • Izplačilo varstvenega dodatka, sreda, 28. 2. 2018

stavka javnega sektorja dne 24. 1. 2018

Vsem uporabnikom in strankam Centra za socialno delo Maribor sporočamo, da bo v sredo, dne 24. januarja 2018 potekala Splošna stavka javnega sektorja, katerega je tudi napovedal sindikat dejavnosti centrov za socialno delo SINCE ´07.

Med potekom stavke se bo na CSD Maribor izvajal minimalni obseg delovnega procesa, ki v okviru svojih nalog zagotavlja varnost ljudi in premoženja. Tako se bo izvajala socialno varstvena storitev Prve socialne pomoči po telefonu ali osebno, vendar le v obsegu nujnih informacij in morebitnih nujnih razgovorov. Prav tako se bodo izvajala vsa nujna javna pooblastila po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini, Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ipd.

Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na centru med enodnevno stavko ne bo moč osebno podati.

Posebej bi našim uporabnikom in strankam sporočili, da stavka ni naperjena proti njim, vendar se kot zakonito orodje uporablja za dosego boljših pogojev dela, ki bodo koristili zaposlenim na CSD in prav tako našim uporabnikom in strankam.

Hvala za razumevanje.

izplačilo pravic iz javnih sredstev – januar 2018

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, sreda, 10. 1. 2018
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, četrtek, 11. 1. 2018
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, petek, 12. 1. 2018
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, ponedeljek, 15. 1. 2018
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 19. 1. 2018
 • Izplačilo varstvenega dodatka, sreda, 31. 1. 2018

IZJAVA ZA JAVNOST OB MEDNARODNEM DNEVU BOJA PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI

Generalna skupščina združenih narodov je 25. november razglasila za Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. V okviru obeležja tega dne z namenom ozaveščanja javnosti in aktivne soudeležbe vseh, ki lahko sodelujemo in prispevamo k spremembam na tem področju, po vsem svetu potekajo dnevi aktivizma proti nasilju nad ženskami in nasilju na podlagi spola.

Nasilje je prisotno v vseh kulturah in v vseh družbenih slojih. Zmotno je razmišljanje, da je prisotno zgolj  med revnimi in slabše izobraženimi osebami. Statistike kažejo, da je v Evropski uniji vsaka četrta ženska vsakodnevno deležna nasilja v svojem domu ali izven njega.  Prva Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih odnosih  je pokazala, da je vsaka druga ženska v Sloveniji od dopolnjenega 15 leta starosti doživela eno od oblik nasilja.  Večina (92%) povzročiteljev fizičnega nasilja nad ženskami je moških.

Še posebej zaskrbljujoče je dejstvo, da so ob nasilju nad žensko deležni tega nasilja tudi otroci. Zakon o preprečevanju nasilja   v družini, jim je dodelil status žrtve nasilja, če živijo v družini, kjer se izvaja nasilje, ne glede na to ali je bilo nasilje storjeno direktno nad njimi. Posledice nasilja jih spremljajo,  jim jemljejo energijo, ki bi jo potrebovali za uveljavljanje svojih potencialov.  Zavedamo se, da samo osveščeni odrasli ljudje lahko in zmoremo zaščititi otroke pred vsemi oblikami nasilja.

Strokovne delavke programov, ki delujemo v okviru centra za socialno delo in strokovne delavke centra za socialno delo, ki delamo na področju preprečevanja nasilja v družini, želimo opozoriti  najširšo javnost na pomen problema nasilja in prisotnost stiske, nemoči, ko se žrtev znajde v labirintu iz katerega  pogosto sama ne vidi izhoda. Zaradi pomena osveščanja, bomo strokovne delavke s pomočjo naših prostovoljk v programih predstavile Labirint nasilja 24. in 25. 11. 2017 v trgovskih centrih v Mariboru. Zainteresiranim obiskovalcem bodo na voljo informacije in različne zloženke, ki so namenjene osveščanju in informiranju o možnih oblikah pomoči z namenom prekinitve nasilja.

Želimo si, da postanemo kot družba čimbolj osveščeni in odzivni na vsakršno nasilje, saj je nasilje,  kršenje osnovnih človekovih pravic.

Marjana  BRAVC mag. soc. del., spec.

DIREKTORICA

izplačilo pravic iz javnih sredstev – december 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 8. 12. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 13. 12. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 14. 12. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 15. 12. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, torek, 19. 12. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 29. 12. 2017

izplačilo praviciz javnih sredstev – november 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 10. 11. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, ponedeljek, 13. 11. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, torek, 14. 11. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, sreda, 15. 11. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči,  torek, 21. 11.2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 30. 11. 2017

izplačilo pravic iz javnih sredstev – oktober 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, torek, 10. 10. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 11. 10. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 12. 10. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 13. 10. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 20. 10. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, ponedeljek, 30. 10. 2017

izplačilo pravic iz javnih sredstev – september 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, petek, 8. 9. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin , sreda, 13. 9. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 14. 9. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 15. 9. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, četrtek, 21. 9. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, petek, 29. 9. 2017

izplačilo pravic iz javnih sredstev – avgust 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, četrtek, 10. 8. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, četrtek, 10. 8. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, petek, 11. 8. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, ponedeljek, 14. 8. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, ponedeljek, 21. 8. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, četrtek, 31. 8. 2017

izplačilo pravic iz javnih sredstev – julij 2017

 • Izplačilo državnih in Zoisovih štipendij, ponedeljek, 10. 7. 2017
 • Izplačilo starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin, sreda, 12. 7. 2017
 • Izplačilo otroškega dodatka in dodatka za nego otroka, četrtek, 13. 7. 2017
 • Izplačilo starševskih nadomestil in delno plačilo za izgubljeni dohodek, petek, 14. 7. 2017
 • Izplačilo denarne socialne pomoči, petek, 21. 7. 2017
 • Izplačilo varstvenega dodatka, ponedeljek, 31. 7. 2017