Dejavnosti centra

Center za socialno delo opravlja naloge, ki so centrom za socialno delo z zakonom poverjene kot javna pooblastila ter naloge, ki jih centrom za socialno delo nalagajo drugi predpisi.

Center za socialno delo opravlja tudi storitve socialne preventive, prve socialne pomoči, osebne pomoči, pomoči družini za dom ter organizira skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva.

Center za socialno delo opravlja tudi druge storitve in naloge, kadar je to potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav v posameznem okolju.