Subvencija kosila za učence

Do subvencije kosila so upravičeni učenci, kjer povprečni neto mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 18% (177,73 evrov); pravica jim pripada za vsak dan prisotnosti pri pouku oziroma obveznih dejavnostih.Pravica se uveljavlja z novo vlogo – vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Če se pravica uveljavlja pred začetkom šolskega leta, učencu pripada pravica od prvega šolskega dne dalje, sicer pa od naslednjega dne, ko center za socialno delo prejme vlogo za subvencijo.

Brez vloge do subvencije prehrane v novem šolskem letu

Pred novim šolskim letom staršem ne bo treba oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli. (glej sporočilo za javnost)