Znižanje plačila za vrtec

Znižano plačilo vrtca lahko uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega koledarskega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na priznanje pravice.

Starši znižano plačilo vrtca uveljavljajo z enotno vlogo – vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

Plačilo vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni neto dohodek na družinskega člana:

Dohodkovni razred

Povprečni mesečni dohodek na osebo v % od neto povprečne plače

Plačilo staršev v odstotku od cene programa

1

do 18%

0

2

nad 18% do 30%

10%

3

nad 30% do 36%

20%

4

nad 36% do 42%

30%

5

nad 42% do 53%

35%

6

nad 53% do 64%

43%

7

nad 64% do 82%

53%

8

nad 82% do 99%

66%

9

nad 99%

77%

Če starši znižanega plačila vrtca ne uveljavljajo in so zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačajo ceno programa vrtca 77%, če pa starši niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji pa plačajo polno ceno programa vrtca.