Regijska koordinacija za obravnavo v skupnosti

V okviru varovanja duševnega zdravja oseb, so na centrih za socialno delo zaposleni tudi strokovni delavci, ki nudijo ustrezno pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju. Na Centru za socialno delo Maribor delujta dve koordinatorki za obravnavo v skupnosti.

Njuna naloga je izvajanje pomoči osebam, ki ne potrebujejo več zdravljenja v psihiatrični bolnišnici ali nadzorovani obravnavni, potrebujejo pa pomoč pri psihosocialni rehabilitaciji, vsakdanjih opravilih, urejanju življenjskih razmer in vključevanju v vsakdanje življenje na podlagi načrta obravnave. Vse naloge so usmerjene v iskanje ustreznih rešitev z namenom čim hitrejše vrnitve uporabnika  nazaj v domače okolje.