Krizni center za mlade Maribor

Krizni center za mlade je državna institucija in je redna dejavnost Centra za socialno delo Maribor. Začel je delovati v juliju leta 2000.

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Namen delovanja

Osnovni namen delovanja Kriznih centrov za mlade je zagotavljanje 24 urne strokovne pomoči mladoletnikom, ki se zaradi različnih osebnih stisk umaknejo iz konfliktnega okolja z možnostjo namestitve do treh tednov. Poleg zagotavljanja prve socialne pomoči in varne namestitve jim je ponujena tudi možnost svetovanja v sklopu izvajanja storitve osebne pomoči. Naš namen je ustvarjanje pogojev, ki omogočajo, da se vsak posamezni primer pravočasno zazna ter se zanj razvije ustrezna oblika pomoči, še zlasti v akutni stiski, ko je potrebno ukrepati takoj ter poskrbeti za varnost posameznega mladoletnika. Z našo pomočjo mu želimo omogočiti, da prekine nevzdržne razmere v katerih se je znašel, da se čustveno stabilizira ter ob pomoči strokovnih delavcev najde optimalne rešitve težav, zaradi katerih je poiskal pomoč.

Krizni center za mlade je namenjen vsem mladoletnikom od 6.do 18. leta starosti, ki se znajdejo v akutni stiski zaradi katere je nujna izločitev iz okolja v katerem bivajo, saj izvajanje ambulantne oblike pomoči ne zadošča. Uporabniki storitev so tudi starši, rejniki ali skrbniki sprejetega  mladoletnika za čas krize.

Razlogi za namestitev

Izkušnje so pokazale, da je skupni imenovalec težav otrok kakršna koli stiska, ki je v domačem okolju ne morejo razrešiti. Reakcije na te konfliktne situacije pa se pri posameznem otroku manifestirajo bodisi samodestrukivno (npr. depresija, motnje hranjenja, razmišljanje ali celo poskus samomora) ali pa mladostnik odreagira na ta način, da lahko njegovo vedenje okarakteriziramo kot vzgojno težavno in se manifestira kot beg od doma, neobiskovanje šole, zloraba drog in kazniva dejanja. Starši se običajno ob tem počutijo popolnoma nemočni in uporabljajo neučinkovita vzgojna sredstva, ki težave samo še poglabljajo in konflikti so neizbežni, zato mladoletniki vse pogosteje pomoč poiščejo tudi pri nas.

Razlog za namestitev pa je lahko tudi deložacija družine, hospitalizacija ali priprtje staršev oziroma skrbnikov, da se zagotovi začasna osnovna in socialna oskrba otrok in mladostnikov.

Opravila in storitve, ki jih izvajamo v KCM

V tukajšnjem KCM smo razvili program dela, ki je naravnan neposredno na potrebe mladoletnikov v akutni stiski, ki samoiniciativno poiščejo pomoč pri nas ali jih k nam napotijo druge strokovne službe.

Storitve prve socialne pomoči (PSP) osebno ali po telefonu

Strokovni delavci v tukajšnjem kriznem centru smo razvili koncept dela, ki mladoletnikom zagotavlja takojšnjo prvo socialno pomoč po telefonu ali osebno. Mladoletnik ima tako možnost skupaj s strokovnim delavcem prepoznati stisko oziroma težavo, zaradi katere je poiskal pomoč, se razbremeniti krivdnih občutkov in strahov, ki so običajno povezani z njegovim odhodom iz družine ter spoznati možnosti, ki so mu na voljo pri iskanju težav iz stiske.

Temeljna izhodišča za delo

kcm-otroci

Stalna dostopnost strokovne pomoči:

  • Zagotavljanje 24 urne strokovne pomoči otrokom in mladostnikom od 7. do 18. leta.
  • Za pomoč lahko zaprosijo preko telefona ali osebno.
  • Storitev lahko zajema samo krajše informacije ali nudenje prve socialne pomoči, ki na željo otoka ali mladostnika omogoča tudi takojšnjo namestitev v KCM.

Prostovoljnost namestitve

Namestitev v KCM za obdobje 21 dni, ki se lahko na predlog strokovnega tima podaljša za enako obdobje, je možno samo s soglasjem otroka ali mladostnika, kar pomeni, da je namestitev prostovoljna.

Zagotavljanje varnosti

Otrok ali mladostnik, ki poišče pomoč v KCM se skoraj praviloma nahaja v krizni situaciji, ko je potreben umik iz okolja. Prisotna je čustvena in funkcionalna prizadetost, zato je potrebno v prvem delu veliko usmerjanja v razbremenjevanje občutkov strahu in krivde. Občutke varnosti skušamo pri otroku ali mladostniku zagotoviti preko predvidljivosti in jasnosti sporočil, ki jim vlivajo zaupanje ter vsebujejo jasno informacijo o postopkih in realnih oblikah pomoči. Pomemben je iskren, pošten odnos.

Vloga KCM je suportivna

Otroci in mladostniki potrebujejo veliko mero poguma, da prekinejo nevzdržne razmere, katerim so bili najverjetneje izpostavljeni več let, če ne že vse otroštvo in poiščejo pomoč, zato je zelo pomembno, da jim je ob tem ponujena močna opora. Z veliko mero suptilnosti je potrebno prepoznati, kaj otrok v dani situaciji zmore ter ga usmerjati k aktivnemu sodelovanju pri iskanju možnih rešitev svojih težav. V KCM skušamo organizirat življenje otrok in mladostnikov tako, da dobijo pozitivno izkušnjo. Mnogi od njih prvič doživijo občutek, da nekomu zanje ni vseeno.

Skupno iskanje optimalnih rešitev

Skozi razgovor skupaj z otrokom ali mladostnikom definiramo problem, ugotavljamo, kaj je že poskušal in kaj je še pripravljen storiti za razreševanje svoje stiske. Pogosto se znajdemo v vlogi zagovornika do staršev oziroma skrbnikov ter do drugih institucij, če je o potrebno. V primerih, ko med otroki in starši prepoznamo obojestransko naklonjenost, vendar zaradi neučinkovite komunikacije ali zaradi občutkov neupoštevanja v družini, mladostnik odide od doma, se trudimo pridobiti starše za sodelovanje. Sčasoma starši presežejo svojo prvotno prizadetost zaradi otrokovega bega iz družine ter uvidijo njegovo stisko. S tem ustvarjamo pogoje, da se otroci vračajo v matične družine, žal pa v vseh primerih to ni možno, saj niso redki primeri, ko otroci zaradi grobega zanemarjanja ali ravnanja staršev, le te popolnoma odklanjajo. V navedenih primerih s pristojnimi CSD iščemo možnosti otrokovega bivanja izven matične družine.

Kontakt:

  • e-pošta: kcm-mb@gov.si

Lokacija:

Trubarjeva ulica 27