Vzporedni programi v KCM

Interventna služba

V sklopu KCM v Mariboru izvajamo naloge interventne službe za celotno podravsko regijo. Storitev zajema osnovno oskrbo do 24 ur. V času namestitve je z mladostnikom opravljen razgovor. Povežemo se z delavci zavoda, od koder je mladostnik samovoljno odšel, kakor tudi s starši z namenom, da se dogovorimo glede varne vrnitve mladostnika v okolje, iz katerega je odšel. V kolikor je mladostnik pobegnil od doma, vendar v KCM ni poiskal pomoč samoiniciativno, temveč so ga k nam pripeljali delavci policije, zanj izvedemo enak postopek kot za mladostnike, ki so pomoč poiskali samoiniciativno.

Prostovoljno delo v KCM

Cilji

Prostovoljno delo je v okviru aktivnosti kriznega centra za mlade in v okviru programa socialno učenje in učna pomoč namenjeno vključenim otrokom in mladostnikom in sledi skupnim ciljem:

  • učenec ali dijak dobi od prostovoljca inštruktorja učno pomoč, oporo in razumevanje
  • učenje s pozitivnim zgledom vpliva na izboljšanje učnih navad, boljše učne rezultate in posledično dviguje samozaupanje ter krepi samopodobo
  • v medsebojnih srečanjih in izmenjavah mladi mladim omogočajo medsebojne izkušnje, socialno učenje , toleranco do različnosti in prostor za nove ideje in njihove uresničitve.

Čas izvajanja

Prostovoljci se vključujejo v aktivnosti programa socialno učenje in učna pomoč vse dni v delovnem tednu (od 14. do 17. ure), čez vse šolsko leto.Po potrebi se dogovarjamo še za alternativne oblike: druženje z mld. v času izhodov, preko vikendov, zagotavljanje spremstva za otroke mlajše od 14 let.

Uporabniki

so v skladu z dejavnostjo KCM otroci in mladostniki stari od 7 do 18 let, ki jim je v času namestitve poleg varne nastanitve in psihosocialne pomoči omogočeno socialno učenje in učna pomoč.

Izvajalci programa

Prostovoljno delo je v okviru redne dejavnosti kriznega centra za mlade in v okviru programa socialno učenje in učna pomoč vezano na tekoče šolsko leto. Tako skupina vključenih otrok in mladostnikov kot skupina vključenih prostovoljcev se oblikuje vsako šolsko leto znova. Vključujemo dijake 3.in 4. letnikov mariborskih srednjih šol ter študente.

Usmeritev programa

Kot organizatorji smo prostovoljcem dolžni zagotoviti usposabljanje, podporo in spremljanje njihovega dela. V ta namen pripravljamo mesečna srečanja, ki so (tudi na željo prostovoljcev) redno povezana z izobraževalnimi vsebinami.. Po ustaljeni praksi izvedemo osnovna znanja o komunikaciji in trening asertivnosti sami. Dodatno izvajamo delavnice v dogovoru z nevladnimi organizacijami predavanja pa organiziramo glede na vsebinske pobude in želje izvajalcev prostovoljnega dela.

Financiranje

Program je zadnji dve leti financiran iz občinskih sredstev, prostovoljce pa štejemo tudi med uporabnike donacij: ogledi gledaliških in kino predstav, športno rekreativne aktivnosti, možnost uporabe fitnessa, vabila na skupne piknike, novoletna obdaritev in jim skušamo na čimbolj neposreden način podati priznanje za njihovo delo.

Težave

Prostovoljno delo v kriznem centru za mlade je usmerjeno na specifično ciljno skupino, z bolj ali manj izrazitimi težavami v socialni integraciji, pomanjkanjem ugodnih socialnih izkušenj, slabim predznanjem, šibko motivacijo. Učne ure terjajo ogromno vzpodbud in potrpljenja. Koncept kriznega centra opredeljuje kratkotrajne tritedenske namestitve, zato se skupina mladostnikov ves čas spreminja in je potrebno prostovoljno delo zastavljati fleksibilno, se prilagajati. Načrtovanje in izvedba skupnih aktivnosti prostovoljcev in vključenih otrok in mladostnikov, ki ni povezana z učnim delom, je vezana na čas počitnic, in se za dodatne projekte dogovarjamo sproti.

Rezultati in evalvacija

Rezultat je vsaka pozitivna ocena, ki v otroku ali mladostniku krepi občutek uspešnosti. Rezultat je, ko sicer vase zaprt otrok prične spontano komunicirati, širiti svojo socialno mrežo in se aktivno vključevati v skupino. Ali ko prostovoljec-ka ugotovi, da se je učil veliko o sebi in o ljudeh okoli sebe in oblikuje prosocialno vedenje. Primarni cilj programa je socialno učenje, kjer pa so pozitivni učinki opazni šele po daljšem obdobju in merljivi glede na doživljanje uspešnosti posameznika pri vključevanju v delo in življenje.

Predvideni razvoj programa

Prostovoljstvo je osebna odločitev, ki omogoča posamezniku, da poišče dejavnost, pri kateri lahko podeli svoje izkušnje in svoja znanja v korist sebi in drugim. Po načelu »mladi mladim« je smiselno vzpodbuditi njihovo kreativnost, znanje in pripravljenost ter ponuditi in omogočiti realizacijo njihovih idej v okviru uresničljivega (glasbeni večer- koncert, plesna skupina- učenje plesa, znani gosti..).

Kontakt:

Lokacija:

Krizni center za mlade

Pridobivanje donatorskih sredstev

Večina naših otrok se sooča s precejšnimi težavami v ožjem in širšem socialnem okolju, praviloma pa je v ozadju tudi materialna stiska njihovih družin. Ena od naših nalog je tudi, da jim skušamo ponuditi čim več pozitivnih izkušenj.

Žal so naša sredstva omejena. Mladostnikom želimo ponuditi čimveč prijetnih in poučnih aktivosti, zato se za pomoč obračamo tudi na razne institucije in podjetja, ki nam s svojimi prispevki pomagajo pri izvajanju in ogledih športnih in kulturnih aktivnosti.