Krizni center za žrtve nasilja v družini

01.01.2009, je bil v okviru CSD Maribor ustanovljen program Krizni center za žrtve nasilja v družini, ki na podlagi Zakona o preprečevanju nasilja v družini zagotavlja celosten, multidisciplinarni pristop in pomoč žrtvam pri preprečevanju družinskega nasilja. V Krizni center za žrtve nasilja v družini Maribor sprejemamo ženske in matere z otroki, ki se kot žrtve družinskega nasilja same odločijo za umik ali/in s posredovanjem policije, interventnih ter drugih strokovnih služb. Namestitev je možna vse dni v letu 24 ur dnevno.

O vsaki namestitvi, z vednostjo uporabnice, obvestimo pristojen Center za socialno delo in policijsko postajo. O namestitvi uporabnice, ki ni državljanka R Slovenije obvestimo pristojno veleposlaništvo.

Uporabnico ob namestitvi seznanimo s Hišnim redom in Pravilnikom o bivanju v KCŽ. Trajanje namestitve je do treh tednov, v izjemnih primerih je, v dogovoru s pristojnim CSD, možno podaljšanje do največ še treh tednov.

V Kriznem centru za žrtve nasilja v družini ne morejo bivati ženske, ki imajo težave z uživanjem alkohola ali drugih nedovoljenih substanc; uporabnice, ki so same nasilne; uporabnice, ki zaradi različnih osebnih razlogov ne zmorejo bivanja v skupini in uporabnice, ki niso pripravljene spoštovati pravil in hišnega reda KCŽ. Te napotimo k reševanju primarne stiske, ki jo z naštetim izkazujejo.

Bivanje in oskrba v Kriznem centru za žrtve nasilja v družini je za nameščene brezplačna.

kcž