Pomoč družini za dom

Socialno varstvena storitev pomoč družini za dom obsega strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani ter pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vloge v vsakdanjem življenju. Obsega psihosocialno in socialnopedagoško pomoč ter svetovalno in terapevtsko delo pri reševanju kompleksnih socialnih problemov ali konfliktih situacij v družini, v primerih, ko težave, konflikti ali vedenje posameznih družinskih članov ogrožajo funkcioniranje družine, zdrav razvoj in vzgojo otrok ter temeljne pravice in varnost posameznih družinskih članov.

Upravičenci/družinski člani morajo biti motivirani za uresničevanje potrebnih sprememb v svojih socialnih vlogah ter sprejeti dogovor o sodelovanju.