Pravica do nadomestila v času odmora za dojenje

Materi, zaposleni za polni delovni čas pripada v času odmora za dojenje, na podlagi potrdila specialista pediatra, do devetega meseca starosti otroka, nadomestilo za eno uro dnevno in sicer v višini 1/8 minimalne plače po Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Materi, zaposleni za polni delovni čas zagotavlja Republika Slovenija v času odmora za dojenje, na podlagi potrdila specialista pediatra, od 9. do 18. meseca starosti otroka, plačilo prispevkov za socialno varnost brez nadomestila, od sorazmernega dela minimalne plače po Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji.

Mati nima pravice do nadomestila v času odmora za dojenje, če je upravičena do nadomestila po tem zakonu ali do delnega plačila za izgubljeni dohodek po tem zakonu za istega otroka.