Varstvo odraslih

Socialno delo z odraslimi posamezniki

Uporabniki, ki jim je to področje namenjeno, so:

 • starejši ljudje, ki jim neformalne mreže ne nudijo toliko opore, kot jo potrebujejo,
 • ljudje, ki ogrožajo druge zaradi osebnostnih ali vedenjskih posebnosti,
 • ljudje z akutnimi ali dolgotrajnimi duševnimi stiskami,
 • osebe s težavami povezanimi z uživanjem prepovedanih drog in alkohola,
 • ljudje, ogroženi zaradi medgeneracijskih konfliktov,
 • osebe iz ožje in širše socialne mreže, ki jih zgoraj navedena vedenja in način življenja moti,
 • bližnji, ki jih posamezna dejanja, stališča, način življenja drugih bremenijo in spravijo v stisko.

Oblike pomoči:

 • izhajajo iz osnovnega strokovnega socialnega dela; pomoč človeku v stiski,
 • konkretna pomoč in intervencija pri posameznikih, ki zaradi stisk in težav ogrožajo sebe in druge,
 • oblikovanje in uresničevanje individualnih načrtov,
 • osebna pomoč v obliki urejanja,
 • osebna pomoč v obliki vodenja,
 • usmerjanje v različne programe v obstoječi mreži.
 • oblikovanje individualnih projektov pomoči z osebami s težavami v duševnem zdravju,
 • zagovorništvo,
 • sodelovanje s službami, ki se srečujejo z ljudmi v stiski.