Obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj

Pred nastopom kazni – v času postopka

24. čl. ZIKS – odlog izvršitve zaporne kazni

Naloge:

 • zbiranje podatkov iz že obstoječe dokumentacije obravnav na CSD,
 • povabiti obsojeno osebo in opraviti z njim razgovor,
 • obisk na domu, če so razlogi takšni, da jih je smiselno preveriti na licu mesta,
 • izjemoma, s soglasjem obsojene osebe, zbiranje informacij pri drugih službah,
 • pregled dokaznih gradiv, ki jih obsojena oseba priloži,
 • izdelava mnenja,
 • seznanitev uporabnika z vsebino mnenja.

Kazenski postopek

142. čl. Zakona o kazenskem postopku in 10. čl. Zakona o varstvu osebnih podatkov – POROČILO SODIŠČU – KAZENSKI POSTOPEK

Naloge:

 • zbiranje podatkov iz že obstoječe dokumentacije obravnav na CSD,
 • pridobiti informacijo kje se obravnavana oseba nahaja (doma, v priporu, na prestajanju kazni, drugje),
 • opraviti razgovor z obravnavano osebo (povabiti na CSD, obisk v priporu, zaporu na domu),
 • izdelava poročila.

Med prestajanjem kazni

Naloge:

 • pregled obvestila o nastopu kazni,
 • proučitev individualnega programa tretmaja obsojene osebe in zahtevek zavoda za zbiranje in posredovanje podatkov o obsojeni osebi, ožjih družinskih članih in za predloge in pripombe k individualnemu programu (6. in 32.-37.čl. ZIKS) s soglasjem obsojene osebe (v praksi le za daljše kazni – ZPKZ Dob, ZPKZ Ig, ZPKZ Maribor le v izjemnih primerih),
 • zbiranje podatkov o obsojeni osebi iz obstoječih evidenc in obravnav na CSD,
 • pogovor z obsojeno osebo (obisk v zavodu),
 • izdelava vabila za ožje družinske člane,
 • pogovor z družinskim članom, člani,
 • obisk na domu le v primeru, če so podani razlogi,
 • izdelava poročila,
 • sodelovanje s strokovno službo zavoda (socialni delavec, pedagog , vzgojitelj, psiholog..) timski sestanki, pisno in telefonsko sodelovanje,
 • delo z družinskimi člani obsojene osebe; zaznati problem in storiti potrebno za rešitev problema ( v sodelovanju s strokovnimi sodelavci znotraj CSD, posredovanje pri raznih zunanjih službah v dogovoru z obsojeno osebo..),
 • posredovanje pri raznih institucijah na zaprosilo obsojene osebe – posameznik pri urejanju zadev za zmanjševanje ali preprečitev škode v času prestajanja kazni (ohranitev stanovanja, zamrznitev kredita, odjava RTV naročnine, odklop električne energije…),
 • naloge po 101.čl. ZIKS (svetovalec) (podzakonski akti še niso izdelani in se ta naloga ne izvaja),
 • naloge po 143.čl. ZIKS – pogojna obsodba z varstvenim nadzorom,
 • priprava in izdelava mnenja za dodelitev zunajzavodskih ugodnosti na zahtevo zavoda
 • priprava in izdelava mnenja ali priporočila za premestitev, prekinitev kazni na zaprosilo obsojene osebe ali družinskih članov in zavoda,
 • izdelava poročila na zahtevo sodišč ( izredna omilitev, pomilostitev …),
 • pomoč obsojeni osebi pred odpustom – obisk v zavodu ali obisk obsojene osebe na CSD (v času izhoda, dopusta ); pogovor o vizijah obsojenca po odpustu, ukrepi po dogovoru z uporabnikom.

Po prestani kazni

Naloge:

 • pogovor z obsojencem po odpustu; ugotovitev aktualnih potreb in pomoč pri njihovem reševanju,
 • sodelovanje z drugimi službami – Urad za delo, Upravna enota, zdravstvene ustanove, društva …,
 • zagotovitev denarne pomoči za premostitev prvih kriznih situacij,
 • spremljanje življenja ( v kolikor to želijo),
 • možna usmeritev v eno izmed storitev.