Varstvo starejših

 

Starejšim osebam na centru za socialno delo lahko ponudimo pomoč pri reševanju težav, kot so:

  • pomoč pri reševanju osebnih težav v obliki prve socialne pomoči ali osebne pomoči kot svetovanje, vodenje ali urejanje,

  • pomoč pri reševanju težav v medgeneracijskem odnosu,

  • pomoč pri odhodu v domsko varstvo,

  • pomoč pri reševanju težav v partnerskem odnosu,

  • pomoč pri urejanju preživninskih zadev,

  • pomoč pri urejanju pravic do denarnih pomoči, plačil in subvencij,

  • pomoč pri ureditvi morebitnega doplačila oskrbnih stroškov,

  • pomoč pri ureditvi družinskega pomočnika,

  • pomoč uporabnikom s težavami v duševnem zdravju

Pomoč je odvisna od vaše potrebe in zmožnosti aktivnega vključevanja pri reševanju konkretnega problema ali stiske.