Obravnava otrok in mladoletnikov

Center za socialno delo izvaja obravnavo  otrok in mladostnikov:

 • izven sodnega postopka,
  • obravnava zaradi suma storitve prekrškov ali kaznivih dejanj,
  • svetovanje otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju,
 • obravnava mladoletnika v predkazenskem postopku,
 • obravnava mladoletnika v pripravljalnem postopku,
 • izvajanje vzgojnega ukrepa nadzorstva organa socialnega varstva (po sklepu sodišča),
  • namestitev mladoletnika v vzgojni zavod ali zavod za usposabljanje, prevzgojni dom ali mladoletniški zapor,
  • pomoč pri rehabilitaciji mladoletnika in žrtve skozi neposredno soočanje in dejavnost mladoletnika pri odpravljanju škode,
  • udeležba pri programih socialnega treninga,
  • nadzorstvo organa socialnega varstva.