Predhodno družinsko svetovanje in pomoč pri sklenitvi sporazuma

Predhodno družinsko svetovanje je namenjeno staršem, ki se po razpadu družinske skupnosti ne zmorejo dogovoriti o za otroka pomembnih stvareh. Staršema nudimo strokovno pomoč pri sklepanju sporazuma o nadaljnjem varstvu in vzgoji, poteku osebnih stikov, preživljanju, spremembi osebnega imena in drugih za otroka pomembnih stvareh. V kolikor se starša ob strokovni pomoči centra ne sporazumeta, odloči o tem sodišče, na predlog enega od staršev.