Dovolitev sklenitve zakonske zveze

Kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi, sme center za socialno delo dovoliti sklenitev zakonske zveze osebi, ki še ni stara osemnajst let. Preden center za socialno delo dovoli sklenitev zakonske zveze mladoletniku, mora zaslišati njega, osebo, s katero namerava skleniti zakonsko zvezo ter njegove starše oziroma skrbnika. Mladoletnik, ki še ni dopolnil 15 let, ne more dobiti dovoljenja za sklenitev zakonske zveze.

Ob utemeljenih razlogih sme center za socialno delo tudi dovoliti sklenitev zakonske zveze med otroci bratov in sester, med otroci polbratov in polsester, med skrbnikom in varovancem.

Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. RS, št. 69/04 UPB in spremembe).