Urejanje očetovstva

Za očeta otroka, rojenega v zakonski zvezi ali v dobi tristo dni po prenehanju zakonske zveze, velja mož otrokove matere. Za otroka, ki se rodi izven zakonske zveze je potrebno urediti priznanje očetovstva. Priznanje očetovstva se lahko opravi na centru za socialno delo, pred matičarjem, v javni listini ali oporoki. Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matično knjigo le, če se s tem priznanjem strinja otrokova mati.

V primeru, da oče ne prizna otroka za svojega, se očetovstvo ugotovi s sodno odločbo, na podlagi tožbe, ki jo lahko vloži mati v otrokovem imenu, dokler izvršuje roditeljsko pravico, otrok pa, ko postane polnoleten.

Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. RS, št. 69/04 UPB in spremembe).