O nas

Dobrodošli na spletnih straneh Centra za socialno delo Maribor!

Smo javni socialno varstveni zavod, ki opravlja socialno varstvene dajatve in storitve z namenom odpravljanja socialnih stisk in težav ter naloge s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov.

Delujemo na področju Upravne enote Maribor, ki ima 153.000 prebivalcev in obsega 360 km2 ter zajema naslednje občine:

1. Mestna občina Maribor
2. Občina Rače- Fram
3. Občina Hoče-Slivnica
4. Občina Starše
5. Občina Miklavž na Dravskem polju
6. Občina Duplek
7. Del občine Pesnica-naselja Dragučova, Pernica Ložane, Vosek Vukovje in del Kušernika

Smo največji tovrstni javni zavod v Sloveniji z 89 zaposlenimi; od tega 71 strokovnih in 18 administrativnih delavcev. Vsako leto se v različne projekte, katere center izvaja, vključuje preko 50 delavcev iz projektov javnih del, ter okrog štirideset prostovoljcev.

Naši uporabniki so posamezniki in družine v materialni stiski, otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, otroci prikrajšani za normalno družinsko življenje, ljudje s težavami v medsebojnih odnosih, osebe, ki preživljajo nasilje, brezdomci, občani v času prestajanja zaporne kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase, ljudje s težavami v duševnem zdravju in drugi, ki rabijo pomoč in podporo za reševanje svojih stisk.

Vsem, ki rabite pomoč in podporo, bomo pomagali prepoznati vašo stisko in skupaj z vami poiskati poti do rešitve.

Na naših spletnih straneh vam predstavljamo vsebino posameznih področij dela z namenom boljšega informiranja o našem delu in pomoči pri iskanju informacij o vaših pravicah.

Želimo vam prijetno branje in »brskanje«.

Naših 50 let (1961-2011)