Predstavitev CSD Maribor

Dobrodošli na spletnih straneh Centra za socialno delo Maribor!

Center za socialno delo Maribor je javni socialno varstveni zavod za opravljanje dejavnosti socialnega varstva. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.

Temeljna naloga Centra za socialno delo je, da organizira in izvaja dejavnosti, s katerimi preprečuje ali odpravlja socialne stiske posameznikov, družin in posebnih skupin prebivalstva ter koordinira in usklajuje socialne akcije v lokalnem okolju zlasti tako, da sodeluje z vsemi drugimi (vladnimi in nevladnimi) izvajalci, ki so nosilci socialno varstvenih programov. V tem smislu je pomembna specializirana strokovna institucija za delo z ljudmi, ki se znajdejo v kriznih življenjskih situacijah in zanje organizira strokovno pomoč in podporo v obliki socialno varstvenih storitev. Center za socialno delo je tudi nosilec javnih pooblastil, s čimer nas država pooblašča, da na podlagi zakona tudi avtonomno in meritorno odloča o določenih pravicah in dolžnosti oseb z namenom zaščite otrok in odraslih, ki sami ne morejo poskrbeti za svoje koristi.

Center za socialno delo Maribor je največji tovrstni zavod v Sloveniji. Deluje na področju Upravne enote Maribor, ki ima 153.000 prebivalcev in obsega 360 km2 ter zajema naslednje občine:

  • Mestna občina Maribor
  • Občina Rače – Fram
  • Občina Hoče-Slivnica
  • Občina Starše
  • Občina Miklavž na Dravskem polju
  • Občina Duplek
  • Del občine Pesnica-naselja Dragučova, Pernica Ložane, Vosek Vukovje in del Kušernika

Na naših spletnih straneh vam predstavljamo vsebino posameznih področij dela z namenom boljšega informiranja o našem delu in pomoči pri iskanju informacij o vaših pravicah.