kontakti zaposlenih

Na Centru za socialno delo Maribor se zavedamo težav uporabnikov ob njihovih poizkusih priklicati naše zaposlene, nosilce posameznih zadev. Težave nastajajo predvsem iz razloga, da prihaja veliko število vhodnih klicev skozi glavno centralo tukajšnjega centra, s katerim nastane ozko grlo vhodnih klicev. S tem tudi prihaja do nezadovoljstva uporabnikov. Z namenom olajšati uporabnikom telefonsko dostopnost do posameznega zaposlenega, oziroma nosilca posameznega postopka ali storitve, vam na tej strani objavljamo neposredne telefonske številke posameznih zaposlenih na Centru za socialno delo Maribor. Hkrati vas naprošamo za razumevanje, da zaradi občutljivosti posameznih osebnih podatkov, katere smo dolžni varovati v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov, do vseh zaželjenih podatkov po telefonu ne boste mogli priti.

Centrala: 02/250-66-00
Tajništvo: 02/250-66-30

Enota za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in starševsko varstvo

Arzenšek Sonja Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6615 sonja.arzensek@gov.si
Barišič Sandra
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
 • Pomoč ob rojstvu otroka,
 • Dodatek za veliko družino
02/250-6680 sandra.barisic@gov.si
Berger Brigita
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
 • Subvencija najemnine
02/250-6691 brigita.berger@gov.si
Bezjak Lidija Starševsko varstvo 02/250-6674 lidija.bezjak@gov.si
Bezjak Nataša Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6520 natasa.bezjak@gov.si
Đerković Ljiljana Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6679 ljiljana.derkovic@gov.si
Golob Suzana Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6682 suzana.golob@gov.si
Guttmann Maja Administracija organizacijske enote 02/250-6610 maja.guttmann@gov.si
Guttmann Metka Starševsko varstvo 02/250-6675 metka.guttmann@gov.si
Hudournik Irena Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6622 irena.hudournik@gov.si
Jurič Janja Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6697 janja.juric@gov.si
Kanc Martina Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6619 martina.kanc@gov.si
Klinc Nevenka Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6620 nevenka.klinc@gov.si
Knez Liljana Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6603 lila.knez@gov.si
Kocpek Metka Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in državne štipendije za polnoletne dijake in študente, priimki A – L 02/250-6693 metka.kocpek@gov.si
Kos Rosana Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6688 rosana.kos@gov.si
Krepek Maja Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6677 maja.krepek@gov.si
Meznarič Polona Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6659 polona.meznaric@gov.si
Mlinarič Kaučič Katja Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6673 katja.m@gov.si
Mustafič Mirsada Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6686 mirsada.mustafic@gov.si
Nigerl Tatjana Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6621 tanja.nigerl@gov.si
Selan Olivera Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6614 olivera.selan@gov.si
Skok Mateja Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6688 mateja.skok@gov.si
Šraj Brigita Administracija organizacijske enote 02/250-6681  
Švarc Valerija Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6617 valerija.svarc@gov.si
Tadina Andreja Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6695 andreja.tadina@gov.si
Tement Anita Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6690 anita.tement@gov.si
Turčin Majda
 • Pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva,
 • Dodatek za nego otroka,
 • Delno izplačilo za izgubljen dohodek,
 • Plačilo prispevkov za 4 otroke ali več
02/250-6676 majda.turcin@gov.si
Vesenjak Urška Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6696 urska.vesenjak@gov.si
Voh Dajana Vodja Enote UPJSSV 02/250-6694 dajana.voh@gov.si
Weiss Jožica Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6616 jozica.weiss@gov.si
Welle Nataša Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6666 natasa.welle@gov.si
Zajc Horvat Mateja Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6678 mateja.zajc@gov.si
Zebec Mira Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6618 mira.zebec@gov.si
Žišt Hudin Ksenija Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in državne štipendije za polnoletne dijake in študente, priimki M – Ž 02/250-6692 ksenija.zist-hudin@gov.si

 Enota za pomoč posamezniku in družini 

Andric Slava Rejništvo 02/250-6646 slava.andric@gov.si
Dajčer Marinka Skrbništvo odraslih, priimki K-O 02/250-6513 marinka.dajcer@gov.si
Dajčman Lea Rejništvo 02/250-6645 lea.dajcman@gov.si
Dobrajc Marinka Koordinacija za izvrševanje nadomestne kazni; vodenje postopkov nadomestnih kazni 02/250-6512 marinka.dobrajc@gov.si
Dolinšek Jasna vodenje postopkov nadomestnih kazni 02/250-6510 jasna.dolinsek@gov.si
Drofenik Mirjana Socialno delo z odraslimi posamezniki, priimki M-Ž 02/250-6642 mirjana.drofenik@gov.si
Fojtl Damjana Socialno delo z odraslimi posamezniki, priimki A-L 02/250-6643 damijana.fojtl@gov.si
Golob Katja
Socialno delo z družino, priimki F-J 02/250-6647 katja.golob@gov.si
Hižman Radojka Socialno delo z družino, priimki Š do U in Ž 02/250-6654 radojka.hizman@gov.si
Jug Eva Socialno delo z družino, priimki K do L in V 02/250-6640 eva.jug@gov.si
Jurič Urška
 • Obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj,
 • Socialno delo z družino, priimki S in Z
02/250-6650 urska.juric@gov.si
Kodila Nataša Pomoč staršem po razpadu družinske skupnosti, priimki M – R 02/250-6641 natasa.kodila@gov.si
Kohont Brodschneider Karin
 • Posvojitve,
 • Preživnine,
 • Priznanje očetovstva
02/250-6638 karin.kohont@gov.si
Krošl Sabina
 • Psihološka diagnostika,
 • Pomoč staršem po razpadu družinske skupnosti, priimki D-H
02/250-6653 sabina.krosl@gov.si
Lorbek Anita Skrbništvo odraslih oseb, priimki A do J 02/250-66-26 anita.lorbek@gov.si
Makuc Rajko Skrbništvo mladoletnih 02/250-6628 rajko.makuc@gov.si
Marinšek Majda
 • Osebna pomoč,
 • Pomoč staršem po razpadu družinske skupnosti, priimki A do Č in S
02/250-6652 majda.marinsek@gov.si
Merc Milka
 • Socialno delo z družino, priimki M do R
02/250-6648 milka.merc@gov.si
Murko Cvetka Administracija enote 02/250-6644 cvetka.murko@gov.si
Petrovič Ružica Vodja enote 02/250-6507 ruzica.petrovic@gov.si
Sitar Surič Sanja
 • Preventivni programi,
 • Socialno delo z družino
02/250-6671 sanja.sitar@gov.si
Skela Ksenija   Socialno delo z družino, priimki A do E 02/250-66-39 ksenija.skela@gov.si
Sojč Rafko Pomoč staršem po razpadu družinske skupnosti, priimki I do L 02/250-6634 rafko.sojc@gov.si
Starovasnik Maya Skrbništvo odraslih, priimki P do Ž 02/250-6627 maya.starovasnik@gov.si
Sternad Sabina
 • Oprostitve plačil institucionalnega varstva in drugih socialno varstvenih storitev, priimki L do Ž
 • Domsko varstvo
02/250-6623 sabina.sternad@gov.si
Šauperl Tea
 • Pomoč staršem po razpadu družinske skupnosti, priimki Š do Ž
02/250-6651 tea.sauperl@gov.si
Vujičič Metka
 • Družinski pomočnik,
 • Pravica gluhe osebe do tolmača,
 • Varstvo invalidov po ZDVTDPO
02/250-6511 metka.vujicic@gov.si
Žuran Zdenka
 • Oprostitve plačil institucionalnega varstva in drugih socialno varstvenih storitev, priimki A do K
 • Domsko varstvo
02/250-6668 zdenka.zuran@gov.si

 Enota za varstvo otrok in mladostnikov

Car Maja Administratorka enote 02/250-6699 maja.car@gov.si
Cesnik Jasna  Vodja enote 02/250-6501 jasna.cesnik@gov.si
Gradič Branka Varstvo otrok in mladostnikov 02/250-6503 branka.gradic@gov.si
Herceg Lubica Varstvo otrok in mladostnikov 02/250-6508 ljubica.herceg@gov.si
Leopold Suzana Varstvo otrok in mladostnikov 02/250-6509  suzana.leopold@gov.si
Slana Anita Varstvo otrok in mladostnikov 02/250-6502 anita.slana@gov.si
Slana Radoslav Varstvo otrok in mladostnikov 02/250-6505 rado.slana@gov.si
Viher Danica Varstvo otrok in mladostnikov 02/250-6500 danica.viher@gov.si
Vlasak Katja Varstvo otrok in mladostnikov 02/250-6504 katja.vlasak@gov.si

 Regijske koordinacije na CSD Maribor

Regijska koordinatorica za preprečevanje nasilja v družini

Premzel Frančiška Koordinatorica za preprečevanje nasilja v družini 02/250-6683

 Regijski koordinatorici za obravnavo v skupnosti

Gajić Ana Koordinatorica za obravnavo v skupnosti, priimki M – Ž 02/250-6685 mobi: 041/642-741
Ratajc Simona Koordinatorica za obravnavo v skupnosti, priimki A – L 02/250-6684 mobi: 041/642-726

Koordinatorka za romska vprašanja

Ljulje Beriša Koordinatorica za romska vprašanja 02/250-6689

Koordinatorka za izvrševanje nadomestne kazni zapora

Marinka Dobrajc Koordinatorica za izvrševanje nadomestne kazni zapora 02/250-6512