kontakti zaposlenih

Na Centru za socialno delo Maribor se zavedamo težav uporabnikov ob njihovih poizkusih priklicati naše zaposlene, nosilce posameznih zadev. Težave nastajajo predvsem iz razloga, da prihaja veliko število vhodnih klicev skozi glavno centralo tukajšnjega centra, s katerim nastane ozko grlo vhodnih klicev. S tem tudi prihaja do nezadovoljstva uporabnikov. Z namenom olajšati uporabnikom telefonsko dostopnost do posameznega zaposlenega, oziroma nosilca posameznega postopka ali storitve, vam na tej strani objavljamo neposredne telefonske številke posameznih zaposlenih na Centru za socialno delo Maribor. Hkrati vas naprošamo za razumevanje, da zaradi občutljivosti posameznih osebnih podatkov, katere smo dolžni varovati v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov, do vseh zaželjenih podatkov po telefonu ne boste mogli priti.

Centrala: 02/250-66-00
Tajništvo: 02/250-66-30

Enota za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in starševsko varstvo

Arzenšek Sonja Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6615 sonja.arzensek@gov.si
Barišič Sandra
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
 • Pomoč ob rojstvu otroka,
 • Dodatek za veliko družino
02/250-6680 sandra.barisic@gov.si
Berger Brigita
 • Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev,
 • Subvencija najemnine
02/250-6691 brigita.berger@gov.si
Bezjak Lidija Starševsko varstvo 02/250-6674 lidija.bezjak@gov.si
Bezjak Nataša Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6520 natasa.bezjak@gov.si
Đerković Ljiljana Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6679 ljiljana.derkovic@gov.si
Golob Suzana Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6682 suzana.golob@gov.si
Guttmann Maja Administracija organizacijske enote 02/250-6610 maja.guttmann@gov.si
Guttmann Metka Starševsko varstvo 02/250-6675 metka.guttmann@gov.si
Hudournik Irena Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6622 irena.hudournik@gov.si
Jurič Janja Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6697 janja.juric@gov.si
Kanc Martina Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6619 martina.kanc@gov.si
Klinc Nevenka Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6620 nevenka.klinc@gov.si
Knez Liljana Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6603 lila.knez@gov.si
Kocpek Metka Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in državne štipendije za polnoletne dijake in študente, priimki A – L 02/250-6693 metka.kocpek@gov.si
Kos Rosana Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6688 rosana.kos@gov.si
Krepek Maja Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6677 maja.krepek@gov.si
Meznarič Polona Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6659 polona.meznaric@gov.si
Mlinarič Kaučič Katja Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6673 katja.m@gov.si
Mustafič Mirsada Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6686 mirsada.mustafic@gov.si
Nigerl Tatjana Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6621 tanja.nigerl@gov.si
Selan Olivera Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6614 olivera.selan@gov.si
Skok Mateja Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6688 mateja.skok@gov.si
Šraj Brigita Administracija organizacijske enote 02/250-6681  
Švarc Valerija Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6617 valerija.svarc@gov.si
Tadina Andreja Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6695 andreja.tadina@gov.si
Tement Anita Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6690 anita.tement@gov.si
Turčin Majda
 • Pravica do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva,
 • Dodatek za nego otroka,
 • Delno izplačilo za izgubljen dohodek,
 • Plačilo prispevkov za 4 otroke ali več
02/250-6676 majda.turcin@gov.si
Vesenjak Urška Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6696 urska.vesenjak@gov.si
Voh Dajana Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6694 dajana.voh@gov.si
Weiss Jožica Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6616 jozica.weiss@gov.si
Welle Nataša Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6666 natasa.welle@gov.si
Zajc Horvat Mateja Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6678 mateja.zajc@gov.si
Zebec Mira Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 02/250-6618 mira.zebec@gov.si
Žišt Hudin Ksenija Uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in državne štipendije za polnoletne dijake in študente, priimki M – Ž 02/250-6692 ksenija.zist-hudin@gov.si

 Enota za pomoč posamezniku in družini 

Petrovič Ružica Vodja enote 2506-507 ruzica.petrovic@gov.si

VARSTVO DRUŽINE

Gomboc Mrzlak Sergeja Socialno delo z družino, priimki M, Č do E 2506-514 /
Hižman Radojka Socialno delo z družino, priimki od Š do U 2506-654 radojka.hizman@gov.si
Jug Eva Socialno delo z družino, priimki K do L 2506-640 eva.jug@gov.si
Jurič Urška
 • Obravnava odraslih storilcev kaznivih dejanj,
 • Socialno delo z družino, priimki S in N
2506-650 urska.juric@gov.si
Kohont Brodschneider Karin
 • Posvojitve,
 • Preživnine,
 • Priznanje očetovstva
2506-638 karin.kohont@gov.si
Leskovar Renata Socialno delo z družino, priimki od F do I 2506-511 renata.leskovar@gov.si
Merc Milka Socialno delo z družino, priimki O do R 2506-648 milka.merc@gov.si
Stanek Nives
 • Socialno delo z družino, priimki A do C,
 • Preventivni programi
2506-639 nives.stanek@gov.si
Žohar Šarotar Bernarda Socialno delo z družino, priimki J, V do Ž 2506-652 /

REJNIŠTVO

Andric Slava Rejništvo 2506-646 slava.andric@gov.si
Dajčman Lea Rejništvo 2506-645 lea.dajcman@gov.si

POMOČ STARŠEM PO RAZPADU DRUŽINSKE SKUPNOSTI

(razdelitev po črkah samo za storitev PSP)

Golob Katja pomoč staršem po razpadu družinske skupnosti, priimki A-Č in S 2506-647 katja.golob@gov.si
Kodila Nataša Pomoč staršem po razpadu družinske skupnosti, priimki M – R 2506-641 natasa.kodila@gov.si
Krošl Sabina
 • Psihološka diagnostika,
 • Pomoč staršem po razpadu družinske skupnosti, priimki D-H
2506-653 sabina.krosl@gov.si
Sojč Rafko Pomoč staršem po razpadu družinske skupnosti, priimki I do L 2506-634 rafko.sojc@gov.si
Šauperl Tea Pomoč staršem po razpadu družinske skupnosti, priimki Š do Ž 2506-651 tea.sauperl@gov.si

SKRBNIŠTVO

Dajčer Marinka Skrbništvo odraslih, priimki J-O, Z-Ž 2506-513 marinka.dajcer@gov.si
Lorbek Anita Skrbništvo odraslih oseb, priimki A do I 2506-626 anita.lorbek@gov.si
Makuc Rajko Skrbništvo mladoletnih 2506-628 rajko.makuc@gov.si
Topolovec Melita Skrbništvo odraslih, priimki P-V 2506-627 /

VARSTVO ODRASLIH

Dolinšek Jasna
 • Pravica do družinskega pomočnika,
 • Pravica gluhe osebe do tolmača,
 • Varstvo invalidov po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
250-6510 jasna.dolinsek@gov.si
Drofenik Mirjana Socialno delo z odraslimi posamezniki, priimki M-Ž 2506-642 mirjana.drofenik@gov.si
Fojtl Damjana Socialno delo z odraslimi posamezniki, priimki A-L 2506-643 damijana.fojtl@gov.si
Sternad Sabina Oprostitve plačil institucionalnega varstva in drugih socialno varstvenih storitev, priimki L do Ž 2506-623 sabina.sternad@gov.si
Žuran Zdenka Oprostitve plačil institucionalnega varstva in drugih socialno varstvenih storitev, priimki A do K 2506-668 zdenka.zuran@gov.si

 Enota za varstvo otrok in mladostnikov

Car Maja Administratorka enote 02/250-6699 maja.car@gov.si
Cesnik Jasna  Vodja enote 02/250-6501 jasna.cesnik@gov.si
Gradič Branka Varstvo otrok in mladostnikov 02/250-6503 branka.gradic@gov.si
Herceg Lubica Varstvo otrok in mladostnikov 02/250-6508 ljubica.herceg@gov.si
Leopold Suzana Varstvo otrok in mladostnikov 02/250-6509  suzana.leopold@gov.si
Slana Anita Varstvo otrok in mladostnikov 02/250-6502 anita.slana@gov.si
Slana Radoslav Varstvo otrok in mladostnikov 02/250-6505 rado.slana@gov.si
Viher Danica Varstvo otrok in mladostnikov 02/250-6500 danica.viher@gov.si
Vlasak Katja Varstvo otrok in mladostnikov 02/250-6504 katja.vlasak@gov.si

 Regijske koordinacije na CSD Maribor

Regijska koordinatorica za preprečevanje nasilja v družini

Sitar Surič Sanja Dr. Regijska koordinatorica za obravnavo nasilja 02/250-6671 sanja.sitar@gov.si

 Regijski koordinatorici za obravnavo v skupnosti

Gajić Ana Koordinatorica za obravnavo v skupnosti, priimki M – Ž 02/250-6685 mobi: 041/642-741
Ratajc Simona Koordinatorica za obravnavo v skupnosti, priimki A – L 02/250-6684 mobi: 041/642-726

Koordinatorka za romska vprašanja

Ljulje Beriša Koordinatorica za romska vprašanja 02/250-6689

Koordinatorka za izvrševanje nadomestne kazni zapora