Socialno varstveni programi

Za pomoč in oporo družini

So preventivno naravnani projekti, ki jih izvajajo strokovni delavci centra v sodelovanju z laičnimi sodelavci. Laični sodelavci so za izvajanje zadolžitev v posameznem projektu posebej usposobljeni. Zadolžitve v projektu lahko izvajajo v okviru javnih del ali pa prostovoljno.

Socialna preventiva

Socialna preventiva je ena izmed pomembnih dejavnosti, ki jo na področju socialnega varstva izvajamo tudi v našem centru.

Socialno preventivo načrtuje in finančno sofinancira jo država, v sladu z Zakonom o socialnem varstvu, Resoluciji o nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2006 -2010 in drugi akti državnih in lokalnih organov, z namenom preprečevanje nastajanja socialnih težav posameznika, družine in skupine prebivalstva. Socialno preventivo lahko uresničujejo javni zavodi in druge vladne organizacije, nevladne organizacije, zasebniki.
Na Centru za socialno delo Maribor smo razvili vrsto preventivnih programov, ki jih izvajamo kot dopolnilo k osnovni dejavnosti. Osnovni teh programov je izboljšati kakovost življenja občanov v najširšem pomenu. Nekatere programe izvajamo sami, druge pa v povezavi z drugimi institucijami

Predavanja, okrogle mize in delavnice

Na željo in po vnaprejšnjem dogovoru z drugimi institucijami lahko organiziramo in izvedemo tudi predavanja oz. delavnice za starše, otroke, mladostnike, strokovne delavce in laične sodelavce, ki so zainteresirani za dvig kvalitete življenja tako otrok, mladostnikov, odraslih in družin.