PIKA. DNEVNI CENTER

Dnevni center za otroke in mladostnike Maribor

Program je namenjen:

 • Otrokom in mladostnikom iz socialno šibkih družin
 • Otrokom in mladostnikom s težavami v psihosocialnem odzivanju (učne težave, vedenjske, odvisnosti,…)
 • Otrokom in mladostnikom iz socialno ranljivejših skupin prebivalstva
 • Otrokom uporabnic nameščenih v materinskih domovih, varnih hišah, kriznih centrih, in drugih programih ter otrokom/mladostnikom v rejniških družinah idr.
 • Družinskim članom otrok/mladostnikov vključenih v program (krepitev socialne mreže in medosebnih odnosov)

Program otrokom in mladostnikom nudi:

 • učno pomoč
 • pridobivanje tehnik učenja za lažje učenje
 • psihosocialno podporo (individualno in skupinsko delo)
 • prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa – socialne igre, druženje, zabavo (tudi
 • rojstnodnevne zabave), kreativne in glasbene delavnice
 • pomoč pri reševanju medosebnih konfliktov
 • pomoč pri krepitvi odnosa s starši
 • pomoč staršem pri starševski skrbi
 • dostopen računalnik, internet, informativno/svetovalni center

Smo tudi vključeni v projekt Varna točka, kar pomeni, da zagotavljamo prostore, kamor se lahko otroci in mladostniki zatečejo v primeru težav ali stisk.

Lokacija:

Ljubljanska ulica 6, 2000 Maribor (nasproti UKC Maribor)

Delovni čas:

Med tednom med 8:00 in 18:00 uro (razen praznikov). V času šolskih počitnic med 8:00 in 16:00 uro.

Kontakt:

E – pošta: pika.dcmb@gmail.com
Tel. št.: 051/304-015

Vodja programa:

Simona Martinšek, univ. dipl. soc. del.

Financiranje programa:

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Maribor, občine Hoče – Slivnica, Rače – Fram, Miklavž na Dravskem Polju, Duplek, Starše, Kungota, Šentilj, Lenart ter posamezni donatorji.

V primeru izražene želje po podpori programu lahko posamezniki in podjetja prispevate na transakcijski račun št.: SI56 0110 0603 0304 084, sklic: 00 763202-3170, za program PIKA. DNEVNI CENTER.