PIKA. DNEVNI CENTER

Dnevni center za otroke in mladostnike Maribor

Program je namenjen:

 • Otrokom in mladostnikom iz socialno šibkih družin
 • Otrokom in mladostnikom s težavami v psihosocialnem odzivanju (učne težave, vedenjske, odvisnosti,…)
 • Otrokom in mladostnikom iz socialno ranljivejših skupin prebivalstva
 • Otrokom uporabnic nameščenih v materinskih domovih, varnih hišah, kriznih centrih, in drugih programih ter otrokom/mladostnikom v rejniških družinah idr.
 • Družinskim članom otrok/mladostnikov vključenih v program (krepitev socialne mreže in medosebnih odnosov)

Program otrokom in mladostnikom nudi:

 • Psihosocialno podporo (individualno in skupinsko delo):
  • Omogočamo osebne in zaupne pogovore z namenom lajšanja kakršnihkoli stisk, reševanja dilem, vprašanj povezanih s seboj, družino in drugimi.
  • Pomagamo pri krepitvi samozavesti in prepoznavanju ter zaupanju v lastne vire moči.
  • Pomoč pri reševanju medosebnih konfliktov.
  • Pomoč pri krepitvi odnosa s starši.
 • Prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa – socialne igre, druženje, zabavo (kreativne
 • in glasbene delavnice).
 • Podporo pri motivaciji in razumevanju šolskega dela (krepitev lastne odgovornosti).
 • Pomoč staršem pri starševski skrbi.
 • Dostopen računalnik, internet.
 • Informativno/svetovalni center.

Smo tudi vključeni v projekt Varna točka, kar pomeni, da zagotavljamo prostore, kamor se lahko otroci/mladostniki zatečejo v primeru težav ali stisk.

Lokacija:

Ljubljanska ulica 6, 2000 Maribor (nasproti UKC Maribor)

Delovni čas:

Med tednom med 8:00 in 18:00 uro (razen praznikov). V času šolskih počitnic med 8:00 in 16:00 uro.

Kontakt:

E – pošta: pika.dcmb@gmail.com
Tel. št.: 051/304-015

Vodja programa:

Simona Martinšek, univ. dipl. soc. del.

Financiranje programa:

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Mestna občina Maribor, občine Hoče – Slivnica, Rače – Fram, Miklavž na Dravskem Polju, Duplek, Starše, Kungota, Šentilj, Lenart ter posamezni donatorji.

V primeru izražene želje po podpori programu lahko posamezniki in podjetja prispevate na transakcijski račun št.: SI56 0110 0603 0304 084, sklic: 00 763202-3170, za program PIKA. DNEVNI CENTER.