Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor

Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Program deluje ob podpori Mestne občine Maribor in nekaterih občin Podravske regije. Ustanovitveni donator in donator za delovanje programa je Fundacija Aktiva, Ustanova. V podporo so tudi drugi donatorji.

csdmb-svetovalnicaIzstopi iz vloge žrtve!

Svetovanje, informiranje, spremstvo in zagovorništvo, psihosocialna podpora, samopomočne skupine za žrtve nasilja in zlorab

Svetovalnica je namenjena žrtvam nasilja in zlorab v družini.
V svetovalnici želimo predvsem nuditi psihosocialno pomoč žrtvam nasilja v družini ter jih informirati in svetovati na poti do vzpostavitve pogojev življenja, na podlagi katerih bodo naši sogovorniki zmogli skrbi zase in druge, se naučili varovati svoje življenje z občutkom lastne vrednosti, samospoštovanja in dostojanstva.

Komu je namenjena?

 • žrtvam nasilja in zlorab
 • bivšim uporabnikom/ ženskam in otrokom po odhodu iz namestitvenih programov (varne hiše, materinski domovi, krizni centri za žrtve nasilja, krizni centri za mlade, mladinski domovi).

Oblike in vsebina pomoči:

 • individualno svetovanje (psihosocialna pomoč, pomoč po telefonu, e-pošti)
 • skupina za ženske žrtve nasilja
 • skupina za otroke
 • informiranje, usmerjanje v ustrezne oblike pomoči
 • spremstvo, zagovorništvo, opolnomočenje
 • socialne igre, trening socialnih veščin, ustvarjalne delavnice.

Kaj nudimo?

 • razbremenitev in razumevanje stisk, kot posledic izkušenj nasilja
 • predelavo travmatskih izkušenj
 • pridobivanje novih izkušenj doživljanja, izražanja, ravnanja, ki so pomembne za osebnostni razvoj
 • usmeritev v ustrezne oblike pomoči
 • osveščanje (spoznavanje pristojnosti javnih služb,pravic po ZPND in drugih pomembnih zakonih,pravic v različnih postopkih,…)
 • spremstvo/zagovorništvo,sodelovanje z drugimi inštitucijami
 • psihosocialno svetovanje po telefonu, e-pošti osebam/žrtvam nasilja
 • Psihosocialna podpora osebam po odhodu iz namestitvenih programov
 • Pomoč pri starševski vlogi (individualno, tudi skupina za samopomoč)
 • Psihosocialna podpora otrokom (vključitev prostovoljcev – druženje, igra, učenje)
 • Podpora pri uresničevanju ciljev individualnega načrta oblikovanega v času bivanja v programih, v kolikor v tem času tega ni bilo mogoče udejanjiti (npr. zaposlitev, ipd.), kakor tudi druge oblike pomoči, ki jih po odhodu potrebujejo.

Pomoč v programu izvajamo:

Strokovne delavke z znanjem za delo na področju nasilja. V pomoč so nam tudi prostovoljci.

Širitev programa v posamezne lokalne skupnosti

Naš cilj je, da bi čim več ljudi zaživelo v odnosih brez nasilja. Da bi se  nasilje pravočasno prepoznalo in da bi žrtve dobile ustrezno pomoč. Ker smo prepoznali potrebe približati se uporabnikom v posameznih lokalnih  skupnostih in z namenom širjenja mreže strokovne pomoči, tudi take, ki bi jim pomagala izstopiti iz te vloge, smo z lokalnimi skupnostmi dogovorili, da se s programom približamo žrtvam v okolju, kjer živijo. Lokalne skupnosti kot take program podpirajo, kar nas zelo veseli, saj je to pomembna  vzpodbuda tudi za žrtve, da lahko bolj okrepljene izstopijo iz nasilnih  odnosov in vedo, da je ob Zakonodaji tudi okolje tisto, ki jih bo na njihovi novi poti, podprlo.

Na tem mestu se tako zahvaljujemo vsaki lokalni skupnosti, ki podpira delovanje programa in namenja zanj tudi delež sofinanciranja programa.

Kontakt

Dosegljivi smo na naslednjih telefonskih številkah:
02 228 49 94, 041 735 135, 041 762 333 (strokovna delavka na terenu)

Pišete nam lahko na: info@svetovalnica-mb.si

Svetovalnica je odprta:

Ponedeljek, torek in petek med 8:00 in 16:00 uro,
Sreda in četrtek  med 12:00 in 20:00 uro.

Za telefonsko svetovanje smo dosegljivi med 8:00 in 10.00 uro v ponedeljek, torek in petek, ter med 16.00 in 18:00 uro ob sredah in četrtkih.

Lokacija

Slovenska ulica 8, 2000 Maribor

Vključeni smo v projekt Varnih točk, varnatocka kamor se lahko zatečejo otroci, ki so žrtve medvrstniškega ali drugega nasilja, kakor tudi če se znajdejo v kakršni koli drugi stiski in potrebujejo pomoč.

Financiranje


Program sofinancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Program deluje ob podpori Mestne občine Maribor in nekaterih občin Podravske regije. Ustanovni donator in donator za delovanje programa je FUNDACIJA AKTIVA, ustanova. V podporo so tudi drugi donatorji.
Zahvaljujemo se vsem donatorjem za materialno in finančno podporo, brez katere delovanje Svetovalnice za žrtve nasilja in zlorab Maribor ne bi bilo mogoče in vas vabimo, da nam pomagate po svojih močeh.
Številka transakcijskega računa je: SI56 0110 0603 0304 084 sklic 3158 (za Svetovalnico za žrtve nasilja in zlorab Maribor)

Naša zloženka:

zloženka – svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab

Vodja programa­:

Žanet Mithans
Tel: 051 260 160
e-pošta: zanet.mithans@svetovalnica-mb.si